Home > Analys: Positiva signaler i Skanska B

Analys: Positiva signaler i Skanska B

Skanska B har lyckats att ta sig förbi motståndet vid 149kr, vilket omkullkastar den tidigare säljsignalen och öppnar upp för en ny uppgångsfas mot 172kr i ett första skede.

Skanska B aktien har sedan 2015 handlats inom ett bredare handelsintervall mellan 148.50 och 230kr. Detta handelsintervall bröts på nedsidan i samband med en svag börsutveckling som helhet och under ökad omsättning vilket utlöste en säljsignal som öppnat upp för vidare nedgång mot stödet vid 132kr.

I mitten av december testades lågpunkten av oktober raset vilket inte resulterade i en bestående säljkraft, utan istället bildade en dubbelbottenformation… som aktien brutit upp ifrån de senaste veckorna. Detta har utlöst en köpsignal inom intervallet.

Detta är en signifikant positiv utveckling då aktien lyckats ta sig förbi 149kr som agerat som ett starkt motstånd och som omkullkastar den tidigare säljsignalen. Så länge som aktien på veckobasis återigen respekterar 149kr som ett stöd vid test ovanifrån är förutsättningarna mycket goda för vidare uppgång, understödd av blankare som tvingas stänga positioner för nedgång.

Den långsiktiga investeraren kan förslagsvis agera för fortsatt uppgång så länge som stödet runt 149kr håller på veckobasis. Flytta sedan upp stop loss allt eftersom aktien rör sig vidare uppåt.

På ovansidan finns motstånd vid 158, 173, 180 samt 192kr.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 40 veckors glidande medelvärde.

Skanska
Stöd 149-150kr Ticker SKA B
Motstånd 158,173,180, 192kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 149 P/E 18.8
Senaste 158.20kr Direkt avk. 5.3%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKA B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto