Home > Analys: Positiva signaler i Kinnevik B.

Analys: Positiva signaler i Kinnevik B.

Kinnevik B handlas i en svagt fallande trendkanal där aktien efter ett lyckosamt test av kanalbotten oscillerat runt jämviktsvärdet, MA 200. Under fredagen steg aktien kraftigt och forcerade motståndet runt 265 kr, vilket öppnar upp för en uppgång till i första hand kanaltaket runt 283 kr.

Kinnevik B aktien tillhör en av de mer volatila aktierna bland storbolagen på Stockholmsbörsen då aktien navigerar efter en bredare fallande trendkanal. Kanalgolvet utgör stöd vid kursfall och kanaltaket agerar som begränsningslinje inför vidare uppgång. Inom denna kanal har aktien funnit stöd, vid test av MA-200 ovanifrån, och motstånd vid ett signifikant genombrott och test underifrån.

Detta förhållande har den senaste tiden brutits då aktien oscillerat runt MA 200 utan någon tydlig färdriktning, troligtvis i väntan på en nyhets ”trigger”.

Under fredagen steg aktien kraftigt och anledning bakom denna uppgång sägs vara ” nya löften om en fokusering på substansrabatten, och åtagandet om att köpa tillbaka aktier när denna blir för hög”. Tekniskt sett bröt aktien genom motståndet runt 265 kr och under betydande omsättningsökning vilket ger positiva signaler och öppnar upp för ett test av kanaltaket inom kort.

OBV värdet har sedan oktoberbotten bekräftat den kortsiktigt stigande trenden vilket är en förutsättning för en bestående uppgång.

Då motståndet runt 265 kr forcerats har detta omvandlats till ett stöd vilket utgör en fördelaktig ingångsnivå för ett köp. Nödutgången placeras förslagsvis under 253 kr. Målkurs sätts konservativt till 299 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt svagt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste stöd finns runt 265 kr. Närmaste motstånd finns vid 283 följt av 290 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol KINV B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto