Home > Analys: Positiva signaler i Loomis B.

Analys: Positiva signaler i Loomis B.

Loomis B aktien har visat positiva signaler genom ett falskt utbrott på nedsidan, åtföljt av en etablering ovanför jämviktsvärdet. Närmaste motstånd på ovansidan finns vid 312kr.

Loomis B aktiens långsiktigt stigande huvudtrend utsattes för ett rejält test under juli månad i samband med att aktien testade stödet runt 292kr, som tidigare utgjort ett svårforcerat motstånd på ovansidan. En mindre kraftansamling ovanför stödet ledde till slut till ett genombrott och handel därunder i tre veckors tid, vilket var ett illavarslande tecken som riskerade en större trendvändning.

Under kott tid har de svaga utsikterna avtagit då aktien på ett kraftfullt sätt, genom en stor grön candlestick återigen etablerat sig ovanför vägskälet vid 292kr. Den tidigare säljsignalen har därmed omkullkastas vilket skapar en extra stark köpsignal understödd av utbrottshandlare som måste täcka sina felaktiga positioner.

Gårdagens rekyl har tagit aktien ned till en nivå där en stoploss kan placeras snävt i förhållande till fortsatt uppgång mot i första hand 344kr.

Skulle aktien mot förmodan omkullkasta den falska säljsignalen, m.a.o. återigen visa svaghet genom en passering av 292kr på nedsidan avvaktar vi till dess läget klarnar med ett brott av 240kr på nedsidan, vilket i sådana fall öppnar upp för vidare nedgång mot 200kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är sidåtgående.

Loomis B
Entré köp 292-294kr Ticker LOOM B
Målkurs 330kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 287kr P/E 16.7
Senaste 298kr Direkt avk. 2.7%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol LOOM B.

Veckodiagram

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto