Home > Analys: Potential för långsiktig vändning i Ratos AB

Analys: Potential för långsiktig vändning i Ratos AB

Ratos AB befinner sig i en kortare stigande trend efter ett framgångsrikt test av botten från 2009. Aktien brottas för närvarande med ett motstånd runt 61 kr vilket om forceras utlöser köpsignal och en långsiktig vändning.  Aktien utvecklas starkare än omxs30 index vilket ökar chansen för ett positivt genombrott.

Aktien handlas under det sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns runt den stigande trendlinjen vid 58 kr. Närmaste motstånd finns vid 61 kr följt av 69-70 kr.

Ratos AB har varit en rejäl underpresterare de senaste tre åren på börsen men har på sensommaren visat positiva tecken då aktien framgångsrikt testat botten från 2009.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Relativ styrka linjen visar att aktien är starkare än börsen som helhet vilket ger goda förutsättningar att motståndet runt 61 kr forceras. En forcering av motståndet vid 61 kr skulle vara mycket signifikant då aktien dels går igenom en tidigare svårforcerad nivå samtidigt som aktien forcerar det långsiktigt sidåtgående medelvärdet underifrån.

Då aktien befinner sig i en kortare stigande trend och håller på att beta av motståndet vid61 kr finns det goda förutsättningar för vidare uppgång. Skulle aktien de närmaste dagarna rekylera något uppstår ett fördelaktigt ingångsläge runt stödet vid den stigande trenden runt 58 kr. En stoploss placeras förslagsvis ett par kr under denna.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol RATO B.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto