Home > Analys: Potentiell botten i Electrolux B.

Analys: Potentiell botten i Electrolux B.

Electrolux B har efter en toppnotering på 283.10 kr rekylerat de senaste sex veckorna inom den långsiktigt stigande trenden. En potentiell botten runt 245 kr har bildats en bit ovanför stödet runt 231 kr.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Electrolux B aktien har brutit sig fri på ovansidan av ett större handelsintervall mellan 51 och 200 kr där aktien varit fastlåst sedan 2007. Konsolideringen har tagit sig form av en större triangelformation, vilket ger ett indikativt långsiktigt prisobjektiv i närheten av 350 kr, så länge som aktien handlas ovanför utbrottsnivån vid den psykologiskt viktiga 200 kr nivån.

((Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Sedan juli 2011 har aktien handlats inom en tydligt definierad stigande trendkanal där aktien i samband med utbrottet från det långsiktiga handelsintervallet även forcerat taket i den stigande trendkanalen. Detta indikerar ett extraordinärt köptryck och sannolikt starten av slutfasen, den euforiska fasen, mot en långsiktig toppnotering, vilket än så länge har goda förutsättningar att hamna runt det långsiktiga prisobjektivet runt 350 kr.

Aktien nådde en toppnotering på 283.10 kr den 13 februari och har därefter handlats i en rekylfas som varat sex veckor. En potentiell botten har bildats runt 245 kr, då aktien handlats runt denna nivå under ett par dagars tid för att på fjärde dagen ta ett rejält avstamp uppåt. Vi tolkar detta avstamp som en indikation att rekylfasen kan vara över.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Då potentialen för vidare uppgång anses vida överstiga fortsatt kursfall rekommenderas ett köp runt dagens nivåer. Nödutgången placeras förslagsvis under 242 kr. Målkurs sätts konservativt till 281 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste stöd finns runt 245 följt av 231kr. Närmaste motstånd runt 283 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto