Home > Analys: Potentiell bottenformation i Lundin Petroleum.

Analys: Potentiell bottenformation i Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum har efter en marginell forcering av stödet runt 99 kr åter vänt uppåt och bildat en potentiell omslagsformation inom den långsiktigt fallande trendkanalen.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Lundin Petroleum handlas i en fallande trendkanal där kanalgolvet utgör stöd vid kursfall och kanaltaket utgör motstånd på ovansidan. Aktien har i takt med det fallande oljepriset utvecklats svagt men refererar fortfarande till stödet vid kanalgolvet där aktien visat på en kraftig motreaktion.

Initialt sammanföll detta stöd med utbrottsnivån från köpsignalen i oktober 2011 vilket gjorde stödet extra signifikant. Detta stöd har nu forcerats men aktien har inte fått ett bestående fotfäste vilket indikerar underliggande styrka inom den fallande trenden.

En potentiell omslagsformation i form av en huvudskuldra har bildats där ett brott av 119 kr utlöser en långsiktig köpsignal. Skulle aktien åter ta sig ned mot den psykologiska 100 kr nivån utgör detta en fördelaktig ingångsnivå i en förmodad rörelse upp mot kanaltaket. Nödutgången placeras förslagsvis under 97 kr och målkursen sätts konservativt till 114 kr.

Skulle stödet runt 100 kr ge vika finns det goda chanser att stödet vid kanalbotten runt 91 kr stoppar upp eventuell panik försäljning.

Aktien handlas under det fallande 40 veckors glidande medelvärde. Det kortare 8 veckors glidande medelvärde är fallande. Närmaste stöd finns runt 100 följt av 91 kr. Närmaste motstånd finns vid 110, 114.50 samt 119 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol LUPE.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto