Home > Analys: Potentiell dubbeltopp i ABB

Analys: Potentiell dubbeltopp i ABB

ABB befinner sig i en stigande trend sedan lågpunkten vid 107 kr från juni 2012. De senaste månaderna har trendstyrkan avtagit markant och aktien har misslyckats att forcera april toppen och bildat en potentiell dubbeltopp. Stöd finns vid den stigande trenden runt 140 kr och motstånd vid 151.50 kr.

ABB Ltd (ursprungligen Asea Brown Boveri) är en verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare. ABB:s huvudkontor ligger i Zürich medan Sverigekontoren återfinns i Västerås och Ludvika, tillsammans med huvuddelen av den svenska verksamheten. Bolaget har även stor verksamhet i till exempel tyska Mannheim och andra starkt industriellt präglade städer. ABB Sverige har omkring 9 000 anställda på 35 orter varav cirka 4 100 i Västerås och 2 600 i Ludvika.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående.

ABB aktien har haft en stark utveckling sedan botten vid 107 kr i juni 2012 och befinner sig i en stigande trend. Aktien har de senaste månaderna brottats med ett motstånd runt 149. Tyvärr har aktien inte lyckats att forcera detta motstånd mer än marginellt vilket ger en negativ underton. En högsta notering på 151.50 kr har testats i mitten av juli månad vilket ledde till en kraftig rekyl i aktien och bildandet av en potentiell vändningsformation i form av en dubbeltopp. Så länge som aktien handlas över 140 kr är trenden alltjämt stigande men trendstyrkan har avtagit kraftigt.

En jämförelse med föregående rekyler är läget denna gång en aning sämre då en möjlig toppformation har bildats och aktien inte likt tidigare bekräftat upptrenden i form av en högre topp. Detta är något  illvarslande och man bör vara uppmärksam om aktien skulle bryta uptrenden vid 140 kr och gå lägre än förra lågpunkten, detta skulle i sådana fall signalera att trenden är över för denna gång. Skulle aktien forcera motståndet vid 151.50 kr under tilltagande omsättning bekräftas upptrenden.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto