Home > Analys: Prisobjektiv från flaggformation i Eurostoxx terminen uppnått

Analys: Prisobjektiv från flaggformation i Eurostoxx terminen uppnått

Europeiska Eurostoxx terminen befinner sig i en starkt stigande veckotrend och har uppnått prisobjektivet på runt 3000, se analys från jan 2013. Marknaden har stigit med nästan 6 % på ett par veckor och känns trött men trots detta sker inga vinsthemtagningar samtidigt som institutionerna är ovilliga att jaga priser i närheten av högsta noteringar.

I den nuvarande rapportperioden gäller det att sitta med rätt aktier då goda rapporter lett till kurstegringar samtidigt som sämre rapporter lett till utförsäljningar med netto resultatet en uppgång för de bredare indexen. Då terminen handlas i en tydligt upptrend på både kort och lång sikt bör fokus ligga på köp positioner, speciellt de aktier som uppvisar styrka i jämförelse med det underliggande indexet.

Marknaden är fortsatt urstark och i prisdiagrammet ses inga farhågor bortsett från att motståndsnivåer börjar närma sig vid det långsiktigt stigande kanaltaket. Allt färre aktier noterar 52 veckors högsta, vilket på sikt leder till en trendvändning men än så länge syns inte detta i det underliggande indexet.

Eurostoxx terminen har uppnått det långsiktiga prisobjektivet på runt 3000 från den tidigare flaggformationen. Då trenden är fortsatt tydligt stigande och uppvisade rekyler varit marginella finns det god anledning att upprevidera det långsiktiga prisobjektivet till det inre kanaltaket vid 3250 och kanske så högt som 3400, det yttre kanaltaket.

Eurostoxx terminen handlas för närvarande 12 % över dess underliggande 40 periods medelvärde. Detta värde är högt om man ser tillbaka ett par år i tiden varvid en rekyl kan vara om hörnet alternativt en euforisk slupspurt likt september 2009 då terminen handlades hela 20 % ovanför dess underliggande medelvärde.

De nivåer vi navigerar efter framöver är inre kanaltaket runt 3250, yttre kanaltaket runt 3400 samt stödet vid den stigande veckotrenden runt 2940.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto