Home > Analys: Rapportbesvikelse i ABB skapar ett attraktivt köpläge

Analys: Rapportbesvikelse i ABB skapar ett attraktivt köpläge

SAMMANFATTNING
Aktie: ABB
Kurs: 121,00
Stop: 117,00
Lista: OMXS30
Köpzon: 119-121
Vinstmål: 127,00

Trots att ABB:s rapport på det stora hela infriade analytikernas förväntningar samt innehöll en viss portion framtidstro så har reaktionen efter rapporten varit tydligt negativ, vilket skapar ett attraktivt köpläge ur både teknisk och fundamental synpunkt.

De är fem samverkande faktorer som gör att vi finner ABB tekniskt klart intressant och bildar vad vi kallar en ”spjutspetsformation”. Vänligen se nedanstående diagram.

  1. Aktien har nästan fallit ned till sin utbrottsnivå.
  2. Kursen närmar sig samtidigt sin underliggande positiva trend
  3. Kursrusningen i september medförde ett tydligt positivt trendbrott och detta trendbrott testas nu från ovansidan.
  4. Trendbrottet skedde med en tydligt positiv dynamik, dvs. rörelsen var tydlig, snabb, omfattande och kraftfull. Dessutom tog uppgångsfasen sju handelsdagar i anspråk medan korrektionen har tagit trettio handelsdagar i anspråk.
  5. Fallet från 130 kronor till 121 kronor har gjort aktien översåld, dvs. nedgången har varit större än vad som är normalfallet i ABB:s rörelsemönster. Vänligen se RSI indikatorn längst ned i diagrammet.

Nuvarande kursläge är dock inte helt optimalt. Vi helst se en nedgång på ytterligare två kronor, varför vi föreslår att ett eventuellt köp görs via skalning, dvs. i minst två omgångar.

ABB
ABB

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto