Home > Analys: Rekyl dags för Trelleborg

Analys: Rekyl dags för Trelleborg

Trelleborg B har efter en 28 % uppgång från botten i april blivit rejält överköpt och brottas med motstånd vid kanaltaket. Då aktien tidigare respekterat begränsningslinjen vid kanaltaket är det sannolikt att aktien står inför en kännbar rekyl.

Trelleborg AB är en global industrikoncern med säte i Trelleborg med omkring 21 000 anställda (2010) och en omsättning på 27 miljarder kronor. Trelleborg utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, large cap. Företaget har verksamheter i över 40 länder. Företaget grundades 1905 som Trelleborgs Gummifabriks AB av Henry Dunker och Johan Kock. De bägge hade sedan tidigare företag i gummibranschen. Företaget startade med omkring 150 anställda. De producerade i början cykeldäck samt gummi för industriella tillämpningar. I samband med första världskriget fick företaget stora order från krigsmakten

Aktien handlas oroväckande mycket över det långsiktigt stigande 200 dagars medelvärde. Det kortare 40 dagars medelvärde är stigande. Närmaste motstånd vid all time highs vid 105 kr. Stöd finns vid 94 följt av 82 kr.

Trelleborg B befinner sig i en långsiktigt stigande trendkanal sedan botten vid 41 kr från oktober 2011. Inom denna stigande kanal har aktien haft ett flertal kursrusningar med åtföljande vinsthemtagningsfaser.

Uppgången de senaste sex veckorna har resulterat i att aktien tagit sig långt ovanför vad som är normalt över det långsiktigt glidande medelvärdet. Detta är ett oroväckande tecken då historiskt sett är det bara en tidsfråga innan aktien påbörjar en rekyl ned mot medelvärdet. Det glidande medelvärdet kan tolkas som en indikation om vad som är rättvist värde och när aktien tar sig alltför lång ifrån medelvärdet inträffar en korrigering tillbaka till ”rättvist värde”. Att aktien dessutom befinner sig vid motstånd vid kanaltaket förstärker rekyl scenariot. Det är troligt med en rekyl ned till åtminstone stödet vid 94 kr men sannolikt så lågt som kanalbotten vid 82 kr.

Vi rekommenderar att man plockar hem vinsten i långa innehav  då potentialen för vidare uppgång, anses vara begränsad jämfört med risken för en kännbar rekyl. Då aktien alltjämt befinner sig i en stigande trend är det först vid noteringar under 82 kr som ett större trendskifte bekräftas.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol TREL B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto