Home > Analys: Rekyl i Goldman Sachs kan skapa köpläge

Analys: Rekyl i Goldman Sachs kan skapa köpläge

I den senaste uppgången sedan lågpunkterna i juni har även bankaktier vaknat till liv på ett klart intressant sätt. Euforin i sektorn förefaller dock vara i behov av en nedkylning innan ett mer definitivt avgörande faller på plats. Pass upp, björnarna kan ha laddat rejält eller?

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

De större cyklerna tar sin början 2007 när Goldman Sachs sannolikt påbörjade en lång och utdragen björn marknad som ännu, sannolikt inte är slut. Första vågen ner till lågpunkten 2009 har följts av en längre uppgångsfas, vilket är långsiktigt positivt. Denna tog slut i juni förra året. Hela cykeln hade då pågått i 2 797 dagar, vilket är en cykel vi nu söker relationer till inför den riktiga vändningen.

Första nedgångscykeln i den nu pågående trenden nedåt tog 233 dagar och slutade den 11 februari, men signalerar inga större rejäla samband. Dock hittar vi en träff och ett samband men det är än så länge något diffust som givet våra övriga verktyg talar för att vi inte, ur detta perspektiv, står redo för en mångårig bull market ännu.

I cykelanalys är det viktigt att identifiera en korrekt botten. I det korta perspektivet får vi därför jobba med två alternativ. Lågpunkten den 16 juni får står som startpunkt för den nuvarande cykeln tillsvidare. Vi har då den 9 september som potentiell cykeltopp från den 11 februari! Botten kan också ha kommit in den 27 juni, vilket i så fall skulle betyda att en topp inte är på plats.

Från enbart detta perspektiv är bilden alltså något oklar i det korta perspektivet, men marknaden har varnat oss och förklarat att det är läge att vara försiktig.

Dagsdiagram Goldman Sachs
Dagsdiagram Goldman Sachs

Pivots

Toppen 2007 kom in på ca $249 som står i 180 graders relation till $46 som var väldigt nära botten 2009 som i sin tur står i 360 graders relation till toppen 2015 på $218.

Botten i februari kom in på $139 som står i 180 grader till $218.

Innan vi ur detta perspektiv kan känns oss särdeles säkra på att ha fått en topp i nuvarande positiva cykel från februari så hade vi velat ha tid och pris i ett bättre samband. Vi har nu ett viktigt stöd vid $163, bryts detta hittar vi en viktig nivå på $148.

Bilden är alltså även här tudelad, håller stödet vid $163 och marknaden vänder upp och tar ut föregående topp siktar vi på $190. Bryts $163 får vi avvakta en nedgång mot $148.

Vågmönster

Från toppen 2007 är arbetshypotesen att vi har en Våg a ner till botten 2009, en våg b till toppen 2015. Vi är nu i den sista vågen ner en längre bear market som i teorin kan ha bottnat i februari. Dock så har vi pivotmässigt bara en komplett 360 graders cykel och det är från botten 2009 till toppen 2015.

I cykeln från toppen 2015 har vi sannolikt en delvåg ned till botten i februari 2011, vi har och är möjligen fortfarande i en rekyl på den rörelsen som dock minst behöver korrigeras i det kortare perspektivet. Uppgången från lågpunkterna i juni är en femvågssekvens, vilket i detta läge kan innebära en avslutad rörelse från i februari.

Vi är varnade, men letar i detta läge efter det oväntade och önskar se ett positivt återtest av stödet vid $163 och bryt över $173 för fortsatt uppgång och en potentiellt kraftig rörelse uppåt.

Tekniska indikatorer

De glidande medelvärdena berättar för oss att trenden på medellång sikt pekar uppåt, dvs 50 dagars. 200 dagars glidande medelvärde pekar fortfarande nedåt vilket indikerar att den längre trenden är negativ.

Slow stochastic indikatorn har byggt negativa divergenser, vilka nu har blivit bekräftade. RSI lyckades inte med det utan har vänt ned tvärt från överköpta nivåer. Än så länge är detta endast signaler på en rekyl från överköpt läge som signalerar ett möjligt test av stödet på $163.

 Goldman Sachs – en överblick
Entré köp $173 Ticker GS
Målkurs $190 Marknad NYSE
Nödutgång $163 P/E  N/A
Senaste $167 Direkt avk. 1.6 %

Summering

Det finns lite olika infallsvinklar på hur man kan angripa Goldman Sachs men ibland är den bästa strategin att söka det oväntade, vilket i fallet med Goldman Sachs skulle innebära ett positivt återtest av $163 nivån och en vändning uppåt. I nuläget skulle den spekulativt lagda kunna köpa om stödet vid $163 visar sig ha relevans då relationen mellan risk och möjlighet är attraktiv. Den mer försiktiga inväntar ett brott ovanför $173, för signal om fortsatt resa mot $190. Nödutgången i form av en stop loss kan placeras vid daglig stängning under $163.

 

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto