Home > Analys: Rekyl i MTG B skapar köpläge

Analys: Rekyl i MTG B skapar köpläge

MTG B aktien har den senaste månaden rekylerat ned kraftigt mot den underliggande långsiktigt stigande trenden. Fortsätter rekylen ned mot 305 kr uppstår ett attraktivt köpläge då aktien finner stöd i form av den stigande trenden samt horisontellt stöd runt 300 kr.

MTG B-aktien har ett P/E på 17.9 vilket är något högre än bransch genomsnittet på 16.86 Utdelningen är 10 kr per aktie vilket ger en direktavkastning på 3.1 %, vilket är marginellt högre än bransch snittet på 2.68 %. Vinst per aktie är hela 17.96 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Stöd finns vid den stigande trendlinjen runt 305 kr samt horisontellt stöd vid den psykologiska 300 kr nivån. Närmaste motstånd finns den kortsiktigt fallande trenden runt 337 kr samt kanaltaket runt 355 kr.

MTG B aktien befinner sig i en stigande trendkanal sedan botten strax ovanför 200 kr nivån från oktober 2012. Aktier som befinner sig i väl definierade trendkanaler är relativt lätta placeringar då köpläge uppstår vid stöd runt kanalbotten och vinsthemtagning vid motstånd vid kanaltaket. MTG B aktien forcerade motståndet vid kanaltaket i slutet av oktober månad men i vanlig ordning fanns inte ett bestående köptryck vilket ledde till en rekyl ned i den långsiktigt stigande trendkanalen. Då aktien tappat runt 15 % från toppnoteringen den senaste månaden har den blivit kortsiktigt översåld vilket i kombination men starka stödområden i närheten skapar ett köpläge vid ytterligare kursnedgång.

Vi ser en möjlighet för ett kortsiktigt köp i enlighet med den långsiktigt stigande trenden om aktien skulle rekylera ned mot intervallet 305-300 kr med en stoploss på 290 kr. Målkurs sätts till 330 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto