Home > Analys: Rekyl i stigande trend skapar köpläge i Alliance Oil Company

Analys: Rekyl i stigande trend skapar köpläge i Alliance Oil Company

Alliance Oil Company befinner sig i en stadigt stigande trend med en uppgång på nära 50 % sedan botten vid 37 kr i juni månad. En välbehövlig rekyl har inletts som tagit ned aktien i närheten av stödnivåer där en vändning uppåt i trendens riktning förväntas.

Alliance Oil Company Ltd är ett oljebolag som är verksamt i Ryssland och Kazakstan. Verksamheten startade år 1998. Bolaget har sitt säte i Hamilton på Bermuda, men är i många avseenden att betrakta som svenskt då de bland annat håller bolagsstämma i Stockholm.

Aktien handlas under det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Stöd finns vid 47, 45 kr samt den stigande trenden vid 44 kr. Närmaste motstånd finns vid 51.50 kr.

Den långsiktigt fallande trenden bröts under augusti månad vilket ledde till en positiv trendförändring. Inom den stigande trenden har en sekvens av mindre konsolideringsfaser visats inför en vertikal rörelse uppåt . Aktien har efter en toppnotering på 51.50 kr under måndagen rekylerat kraftigt vilket i skrivande stund tolkas som en helt naturlig reaktion efter en stark uppgångsfas. Det finns ett flertal stöd i närheten som förväntas stoppa rekylen och återigen vända aktien uppåt i enlighet med huvudtrenden.

Stöd finns mellan de mindre konsolideringsfaserna vid 47 och 45 kr följt av det viktiga trendlinje stödet strax ovanför 44 kr. Endera av dessa nivåer förväntas vända trenden och har man inte köpt aktien uppstår nu ett bra läge för ett köp på endera av dessa nivåer. Då det inte i förhand med någon större säkerhet går att fastställa vilken av dessa nivåer som kommer vända de senaste dagarnas rekyl, föreslås ett mindre köp vid 47, en addering vid eventuell vidare nedgång mot 45 och en stoploss 1 kr under den stigande trenden, vid 43 kr.

Vi har tidigare nämnt att i ett större perspektiv vore det logiskt med en större trendvändning uppåt då aktien framgångsrikt testat dubbelbotten runt 37 kr från 2008-2009. Det kan innebära att aktien på lång sikt tar sig upp mot topparna från 2010-2011 runt 125 kr. Med andra ord är potentialen på ovansidan betydande.

Vi är fortsättningsvis positivt inställda så länge som aktien handlas ovanför den stigande trenden vid 44 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol AOIL SDB

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto