Home > Analys: Rekyl öppnar upp för köp i trendstarka Volvo B.

Analys: Rekyl öppnar upp för köp i trendstarka Volvo B.

Volvo B aktien har de senaste veckorna rekylerat inom den starkt stigande vecko trenden vilket skapar ett köpläge då aktien kommit ned i närheten av stödet runt 152kr.

Volvo B aktiens tidigare mediokra börsutveckling har brutits genom att aktien under oktober månad forcerade 153kr på ovansidan. Detta är en signifikant positiv utveckling då aktien sedan 2010 samlat kraft inom intervallet 64 till 120kr… vilket ger ett indikativt prisobjektiv på 176kr på ovansidan som än så länge inte uppfyllts.

Aktien har efter en lokal topp vid 171.50kr inlett en rekyl ned mot den tidigare utbrottsnivå runt 152kr som bör leda till en köprespons vid ett första test, och en återgång till den stigande huvudtrenden. Så länge som aktien på veckobasis avvisar 152kr vid test ovanifrån d.v.s. aktien tillåts att handlas därunder för att komma tillbaka och stänga därovan i slutet av veckan är förutsättningarna goda för vidare uppgång mot prisobjektivet.

Skulle aktien mot förmodan visa svaghet genom att på veckobasis signifikant stänga under 152kr förväntas vidare nedgång mot 132kr som måste hålla för att den tekniska bilden skall förbli positiv.

Vi rekommenderar ett köp på rekyl inom intervallet 152-152.50kr. Nödutgången placeras förslagsvis vid en veckostängning under 148kr. Målkurs sätts konservativt till 169kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande.

Volvo B
Entré köp 152-152.50kr Ticker VOLV B
Målkurs 169kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 148kr P/E 15.4
Senaste 160kr Direkt avk. 2.1%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol VOLV B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto