Home > Analys: Rekyl skapar köpläge i ComHem!

Analys: Rekyl skapar köpläge i ComHem!

Com Hem aktien har efter en utlöst köpsignal, inlett en rekyl för ett återtest vilket skapar ett köpläge i enlighet med den underliggande långsiktigt stigande huvudtrenden.

Com Hem levererar tv telefoni och höghastighetsbredband till svenska konsumenter och företag.

Aktien tillhör en av de starkaste aktierna på Stockholmsbörsen efter en rad köpsignaler under det gångna året. Aktien har efter en ny toppnotering för ett par veckor sedan rekylerat ned för ett test av det tidigare konsolideringstaket vilket utgör bästa möjliga ingångsnivå för en återgång till den stigande huvudtrenden. Så länge som intervalltaket agerar som stöd vid rekyler är den tekniska styrkan intakt. Detta fenomnen uppvisades i slutet av 2017 samt i början av 2018 och ledde efter ett andra test till en ny toppnotering kort därefter.

Det långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 40 veckor har sedan början av 2017 legat i en stabilt stigande trend och utgör ett stöd vid djupare rekyler. En trendlinje dragen över topparna har agerat som ett motstånd och indikerat ett överköpt läge på kort sikt.

Vi rekommenderar ett köp på rekyl för ett test av stödet runt 140kr. Nödutgången placeras förslagvis till en veckostängning under 132kr. Målkurs sätts konservativt till 158kr.

ComHem
Entré köp 140-142kr Ticker COMH
Målkurs 158kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 132kr P/E 57.1
Senaste 144.90kr Direkt avk. 4.1%

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande jämviktsvärdet MA 40 veckors och under symbol COMH.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto