Home > Analys: Rekyl skapar köpläge i Loomis.

Analys: Rekyl skapar köpläge i Loomis.

Loomis B aktien har rekylerat kraftigt de senaste veckorna efter en utlöst köpsignal under februari, vilket skapar en attraktiv ingångsnivå inför vidare uppgång.

Loomis B aktiens långsiktigt stigande huvudtrend från lågpunkten vid 194kr har under 2017 övergått till ett bredare handelsintervall mellan 194kr och 357kr.

I slutet av juli testades intervallbotten vilket resulterade i en kraftfull avvisning och en återgång till det sidåtgående handelsintervallet. Under oktober testades återigen intervallbotten vilket utlöste en säljsignal då aktien markant stängde därunder på veckobasis. Denna säljsignal har därefter omkullkastats genom en passering av 281kr på ovansidan… följt av förnyad köpstyrka vilket tagit aktien upp för en ny swing högsta under februari.

Detta har utlöst en köpsignal inom handels intervallet vilket skapar goda förutsättningar för ett kommande utbrott på ovansidan. Så länge som aktien på veckobasis handlas ovanför 294kr är den nuvarande köpstyrkan intakt.

Den långsiktiga investeraren kan förslagsvis agera för fortsatt uppgång så länge som 294kr håller på veckobasis. Flytta sedan upp stop loss allt eftersom aktien rör sig vidare uppåt.

Forceras 345kr signifikant och under tilltagande omsättning utlöses en stark köpsignal från en huvudskuldra formation vilket ger en indikativ uppgångspotential mot 430kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är svagt fallande.

Loomis B
Stöd 304-294kr Ticker LOOM B
Motstånd 344, 357kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 292kr P/E 14.9
Senaste 304.40kr Direkt avk. 3.3%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol LOOM B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto