Home > Analys: Rekyl skapar köpläge i Peab

Analys: Rekyl skapar köpläge i Peab

Peab har utlöst en köpsignal då 40 kr nivån passerades med god marginal i början av året. En rekyl har inletts, vilket skapar ett fördelaktigt köpläge vid fortsatt nedgång mot 40 kr nivån som nu omvandlats till ett stöd.

Peab aktien har gått mycket starkt på börsen med en uppgång på 10 % från den utlösta köpsignalen i början av året. Då genombrottet av 40 kr nivån utlöstes från en kraftansamlingsfas under tvår års tid är det sannolikt att aktien nu startat en längre tids uppgång.

Då ett potentiellt prisobjektiv, skillnaden mellan botten och taket av det tidigare handelsintervallet, inte har uppnåtts räknar vi med att de senaste dagarnas nedgång är en naturlig rekyl inför ett framgångsrikt test av den avgörande 40 kr nivån.

Huvudscenariot är ett lyckosamt test av 40 kr nivån som leder till en förnyad uppgång och passering av tidigare swing high vid 44 kr. Om mot förmodan aktien misslyckas att finna stöd vid 40 kr, förändras förutsättningarna rejält då aktien återigen handlas inom den långsiktiga sidledes rörelsen, detta skulle i sådana fall riskera att sönderslå den positiva diagram tolkningen.

Vi rekommenderar ett köp runt 40 kr, stoploss placeras förslagsvis under 39 kr. Målkurs är i första hand 44 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns runt 40 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol PEAB B

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
54,3 (19,14) 0,3 (0,54) 1,7 (2,97) 3,9 (4,34) 1,6 0,76 24,79
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto