Home > Analys: Rekyl till underliggande positiv trend skapar gynnsamt köpläge i Nokia

Analys: Rekyl till underliggande positiv trend skapar gynnsamt köpläge i Nokia

Nokia är en aktie vars kurs svänger mycket och som är känslig för rykten. Vi tycker därför inte att den passar för en långsiktig placering, men den lämpar sig däremot väl för swingtrading.

En placering bör ske på uttalad svaghet då detta har visat vara en väl fungerande taktik och just nu befinner sig kursen i ett tydligt översålt läge samtidigt som kursen vid nuvarande nivå har flera stödjande faktorer som ökar sannolikheten för ett positivt utfall.

Vi anser sålunda att Nokia framstår som en intressant köpkandidat då:

  • aktien har fallit ned till sin underliggande positiva trend som sammanfaller med ett stigande glidande 50 dagars medeltalsvärde
  • kursen har sakta glidit ned mot taket av aktiens kursintervall
  • aktiekursen har brutit sin nedåtgående trend och testar denna ovanifrån
  • RSI-indikatorn visar på ett tydligt översålt läge
  • ovanstående fem variabler sammanfaller vid nuvarande kursläge, vilket skapar bra risk/reward dvs. en attraktiv vinstmöjlighet i relation till förlustrisken
SAMMANFATTNING
Aktie: Nokia
Kurs: 26,01
Stop: 25
Lista: Utländska aktier noterade i Sverige
Köpzon: 25,70-26,30
Vinstmål: 28
Nokia
Nokia

Klicka på länken för mer information om ”Inriktning, strategi och ansvarsbeskrivning

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto