Home > Analys: Rekyl till utbrottsnivå i Volvo B!

Analys: Rekyl till utbrottsnivå i Volvo B!

Volvo B aktien är på väg att testa den utlösta köpsignalen från mars runt det tidigare motståndet vid 120kr som omvandlats till ett stöd. Så länge som utbrottet förblir intakt förväntas vidare uppgång mot 150kr.

Volvo B aktien har under en längre period haft en medioker utveckling då aktien varit fastlåst inom intervallet 64 till 120kr sedan mars 2010. Under mars månad förändrades detta läge radikalt då aktien med kraft forcerade intervalltaket och på veckobasis stängde signifikant därbortom. Detta avspeglar ett genuint köpintresse och tydligt visar att minsta motståndets lag skiftat till stigande, vilket i praktiken innebär att det är lättare för aktien att stiga än att sjunka.

Så länge som utbrottet förblir intakt d.v.s. att aktien fortsätter på stängningsbasis hålla sig ovanför 120kr förväntas vidare uppgång mot nästa avstämningsnivå i form av motstånd runt tidigare toppar vid 150kr.

Aktien har efter en lokal topp vid 132.70kr påbörjat en rekyl ned för ett återtest av den tidigare köpsignalen runt 120kr vilket utgör ett attraktivt köpläge då risken kan placeras snävt i förhållande till potentialen på ovansidan. Vi rekommenderar ett köp på rekyl inom intervallet 120-123kr. En stoploss placeras förslagsvis vid en stängning under 117kr. Målkurs sätts till 145kr.

Skulle aktien visa svaghet genom att signifikant stänga under 120kr anses köpsignalen vara falsk med åtföljande nedgång mot 110kr i första hand.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande.

Volvo B
Entré köp 120.123kr Ticker VOLV B
Målkurs 145kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 117kr P/E 19.7
Senaste 127.30kr Direkt avk. 2.6%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol VOLV B.

Veckodiagram

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto