Home > Analys: Rekyl till utbrottsnivå i Wallenstam.

Analys: Rekyl till utbrottsnivå i Wallenstam.

Wallenstam aktien har nyligen utlöst en köpsignal då aktien forcerat en mindre konsolidering på ovansidan. En rekyl har tagit aktien ned för ett återtest av denna köpsignal vilket skapar ett köpläge i enlighet med den underliggande långsiktigt stigande trenden.

Wallenstam aktien befinner sig i en tydligt stigande trendkanal där kanaltaket fungerar som motstånd vid kursrusningar och kanalgolvet som stöd i de naturligt förekommande vinsthemtagningsfaserna.

Aktien har under maj månad utlöst två köpsignaler då mindre konsolideringsområden forcerats på ovansidan. Aktien har därefter tagit sig upp mot motståndet vid kanaltaket som startat en rekyl i aktien ned mot stödet vid kanalgolvet. Då den långsiktiga trenden är stigande är huvudstrategin köp på rekyl i närheten av stödnivåer.

Aktien befinner sig nu i ett sådant läge, i närheten av stöd vid kanalgolvet, och vi rekommenderar således ett köp mellan 109-110 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 105 kr. Målkurs blir i första hand tidigare toppnoteringar runt 117 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns vid runt 109 kr. Motstånd finns vid kanaltaket i skrivande stund vid 118.40 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol WALL B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto