Home > Analys: Rekyldags för Amerikanska S&P E-mini terminen

Analys: Rekyldags för Amerikanska S&P E-mini terminen

Amerikanska börsen i form av S&P E-mini terminen bottnade ur strax ovanför 1550 i juni månad och har nu passerat tidigare högsta nivå marginellt. Tecken på trötthet har börjat visa sig då momentumet i uppgången avtagit. Historiskt har terminen startat en rekyl vid värden runt 12 % över dess 200 periods medelvärde vilket ökat sannolikheten att en rekylfas redan påbörjats.

S&P E-mini terminen har återhämtat hela fallet under maj-juni månad och lyckats passera tidigare högsta nivå med en dryg procent. Upptrenden är därmed bekräftad och intakt men det innebär inte att det finns goda förutsättningar för vidare uppgång då terminen de senaste veckorna visat trötthetstecken då styrkan i uppgången tydligt minskat. En jämförelse med hur terminen handlas i relation med dess 200 periods medelvärde visar att en rekylfas oftast börjar vid värden runt 12 % över dess medelvärde. Terminen visade en notering på 12 % över dess medelvärde för ett par veckor sedan vilket indikerar ett behov av en andhämtningspaus i form av en längre sidåtgående rörelse alternativt rekylfas.

På lång sikt handlas terminen i en tydligt stigande trendkanal där kanaltaket agerar som begränsningslinje för vidare uppgång samtidigt som kanalbotten är stöd vid vinsthemtagningsfaser. Vi räknar med att en rekylfas har startats som kan ta terminen ned för ett test av stödet runt 1550.

Huvudscenariot vid förra analysen var en fortsatt uppgång och ett test av all time highs vilket nu har blivit avklarat. Det troliga scenariot de närmaste veckorna är en nedgång som kan ta sig ned i närheten av stödet runt 1550. Skulle terminen mot förmodan fortsätta uppgången finns ett motstånd vid kanaltaket runt 1750 som med största sannolikhet stoppar uppgången.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto