Home > Analys: Rekyldags för Eurostoxx termin

Analys: Rekyldags för Eurostoxx termin

FESX terminen har de senaste veckorna accelererat på ovansidan då motståndet vid 2555 bröts. Innan motståndet forcerades handlades terminen i ett smalt intervall mellan 2419-2600 vilket troligtvis är fråga om en så kallad flaggformation. Denna formation uppstår vanligtvis efter halva rörelsen vilket i sådana fall indikerar att Eurostoxx terminen på sikt kan komma att röra sig upp mot 3000 nivån innan uppgången är över.

Det ser med andra ord positivt ut för vidare uppgång men kortsiktigt står terminen inför en trolig rekyl då den handlas vid kanaltaket i en stigande trendkanal. Huvudscenariot är därmed starten på en rekyl inom kort, skulle terminen mot förmodan forcera 2740 nivån ökar sannolikheten för en slutspurt mot 3000.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Vid en förväntad rekyl finns ett mindre stöd runt 2600 samt 2520.

Innan den utlösta köpsignalen vid forceringen av 2555 kan marknaden ibland ge signaler om åt vilket håll utbrottet förväntas ske. Trenden innan konsolideringen var uppåt samt att konsolideringen liknades en flaggformation var tecken som stödjer ett positivt utbrott. Bortsett från dessa fakta kan man även se på ”delta” det vill säga blir det mer avslut på köp eller säljsidan. Ett positivt delta innebär att mer avslut sker på säljsidan än köpsidan vilket normalt sett innebär en stigande trend speciellt vid analys snäppet längre än intradag. FESX terminen utlöste en ”köpsignal” från delta analys redan den 20 november då terminen handlades runt 2490. Man fick vänta drygt fyra dagar innan köpsignalen blev bekräftad av Eurostoxx terminen. Deltat hade vid det laget stigit ytterligare vilket gav ytterligare vikt i köpsignalen då 2555 nivån forcerades av terminen.  I dagsläget är trenden i Eurostoxx terminen och delta i samklang varvid man får ta till diagram formationer för att försöka analysera vilken rörelse som är mest sannolik för tillfället.

(Renko diagram)
(Renko diagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto