Home > Analys: Rekylen över för Transmode.

Analys: Rekylen över för Transmode.

Transmode har de senaste dagarna vänt uppåt efter en marginell forcering av ett avgörande stöd. Detta ger positiva indikationer och aktien är köpvärd ovanför 85 kr nivån.

Transmode aktien har efter en utlöst köpsignal i juli 2013 visat på en explosiv utveckling som tagit aktien uppåt med nästan 50 % kort därefter. En mindre dubbeltopp runt 121.70 signalerade starten för en rekyl, där kasten varit mycket tvära på både upp och nedsidan, vilket främst gagnat den kortsiktiga spekulanten då uppgångar varit i storleksordningen på 15 % följt av lika stora fall.

Det finns goda förutsättningar att köparna fått ett bestående fotfäste då aktien nyligen vänt uppåt efter ett falskt brott av ett tidigare nyckelstöd.

Initialt handlades aktien hela 3.30 kr under den avgörande 85 kr nivån och fallet förväntades fortsätta en bra bit vidare nedåt främst på grund av att stödet brutits med god marginal. Ibland när det ser som mörkast ut sker oväntade kurs kast och det är sannolikt detta vi nyligen upplevt i Transmode aktien. Då aktien återigen tagit sig ovanför stödet får genombrottet betraktas som falskt, vilket bör ge extra eld understöd i den förväntade uppgången.

Vi ser en god möjlighet till ett köp runt stödet vid 85 kr. Då säljarna misslyckats borde det logiskt sett leda till en rörelse åt andra hållet. En stoploss placeras förslagsvis under 81 kr. Målkurs sätt konservativt till 100 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste motstånd finns runt 102 kr. Stöd finns runt 85 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol TRMO

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto