Home > Analys: Revansch i Peab men…

Analys: Revansch i Peab men…

Peab uppvisade under december månad teknisk svaghet då aktien bröt ned från en mindre toppformation. Aktien har därefter visat en förvånansvärd styrka och lyckats passera tidigare toppnivåer och utlöst en teknisk köpsignal. Så länge som aktien håller sig ovanför 39.75 kr förväntas vidare uppgång.

Vi har i analys från december lagt fram möjligheten till nedgång då aktien trots ett flertal försök inte lyckats passera ett avgörande motstånd runt 39. 50 kr. Aktien bröt därefter stödet vid 37.50 kr vilket utlöste en säljsignal. Det förväntade scenariot var därmed en fortsatt nedgång mot stödet runt 32 kr.

Teknisk analys är ett redskap som används för att försöka ta reda på vilken kraft som dominerar (köpare eller säljare), samt fastställandet av nivåer där denna kraft förväntas byta sida. Med bakgrund av detta är det ingalunda ett felfritt verktyg utan ibland kan signaler visa sig vara falska utan att några egentliga ledtråder ges i förhand. Detta är något man måste acceptera och i viss mån motverka med god riskhantering.

Peab aktien har gått mycket starkt med en uppgång på 10 % den senaste månaden och har sönderslagit de negativa utsikterna då aktien forcerat det tidigare motståndet runt 37.70 kr samt även konsolideringstaket runt 39.75 kr.

En långsiktig köpsignal har utlösts och det enda orosmolnet på himlen är det kortsiktigt överköpta läget samt avsaknaden av en volymökning vid genombrottet. Så länge som aktien håller sig ovanför utbrottsnivån runt 39.75 kr räknar vi med vidare uppgång.

Aktien handlas över det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste stöd finns runt 39.75 kr. Relativ styrka linjen som visar aktien utveckling i jämförelse med omxs30 index är stigande vilket indikerar att aktien utvecklas starkare än index vilket stödjer ett uppgångsscenario i aktien.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol PEAB B.

Nyckeltal Peab
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
52,5 (17,43) 0,3 (0,51) 1,6 (2,79) 4 (4,64) 1,60 0,76 24,79
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto