Home > Analys: Royal Gold i intressant läge för fortsatt uppgång

Analys: Royal Gold i intressant läge för fortsatt uppgång

Royal Gold är an aktie som liksom många andra guldbolag utvecklats mycket starkt sedan i vintras och det förefaller finnas mer kvar på uppsidan både i tid och pris.

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

När det gäller Royal Gold finns det ett antal olika tidscykler av intresse. Den mest intressanta för oss i detta sammanhang är att vi söker en relation till botten den 19 maj som utgjorde dag 120 i uppgången sedan i januari och som sparkade igång den uppgångsfas vi är inne i nu. En sådan relation får vi in den 8 augusti, tre dagar före det att resultaten för kvartal 2 i år ska presenteras. Detta indikerar att den nuvarande uppgången bör kunna fortsätta intill dess.

Royal Gold dagsdiagram
Royal Gold dagsdiagram

Pivots

Vi har ett antal viktiga nivåer att förhålla oss till, den allra viktigaste i dagsläget är $81 nivån som marknaden har lyckats stänga över ett antal gånger runt mitten på juli. Vid det tillfället misslyckades Royal Gold att etablera sig över denna nivå, nu förefaller den stå inför ett nytt test.

Ovanför $81 har vi motstånd vid $86, $91, $96 samt $101. Som stöd är den viktigaste nivån $77 som testades och höll vid två tillfällen den 20 samt 25 juli.

Klarar marknaden av att ta sig över $81 kan vi sikta högre mot ovan nämnda nivåer. Faller stödet vid $77 är risken stor att $73 samt $69 nivåerna blir utmanade.

Vågmönster

Uppgången i Royal Gold är kraftfull och rekylerna är korta i pris och tid. Tolkningen är att vi är i en impulsvåg uppåt som utgör den första vågen uppåt i minst en större rekyl i en björnmarknad. Vi kan inte utesluta att vi nu befinner oss i slutet på denna uppgång och att vi fick in den fjärde vågen av fem den 19 maj i år. Inom ramen för den avslutande femte vågen, som sannolikt är förlängd, bör vi av säkerhetsskäl anta att vi är i sluttampen på denna.

Tekniska indikatorer

Den starka trenden har pressat indikatorerna uppåt men de kan fortsätta på en hög nivå en längre tid och vid den senaste toppen har vi inga negativa divergenser mellan pris och oscillatorerna, vilket är vad vi i första hand använder dessa till.

Vid botten den 25 juli fick vi en positiv signal på Stochastic indikatorn, i en starkt trend kan detta betyda att rekylen är över. Även RSI har vänt uppåt och som man kan se i grafen ovan har denna inte varit i översålt läge sedan i januari i år, utan befinner sig i en uppåtgående trend. Vi har alltså inte fått några tydliga signaler på att den uppåtgående trenden håller på att mattas av.

När det gäller de glidande medelvärdena, 50 och 200 dagars pekar dessa uppåt. Vi har ett ganska stort avstånd mellan dem, vilket indikerar att vi snarare är i slutet av en trend än i början.

 Royal Gold – en överblick
Entré köp $81.00 Ticker RGLD
Målkurs $86.00 Marknad NASDAQ
Nödutgång $77.00 P/E N/A
Senaste $80.45 Direkt avk. 1.1 %

Summering

Om Royal Gold klarar av att etablera sig över $81 siktar vi högre mot ovan nämnda motstånd intill den 8 augusti. I detta läge är tiden viktigare än priset på uppsidan, men vi siktar mot $86 och finns det tid kvar söker vi oss mot $91. Nödutgången i form av en stop loss kan sättas till $77.

Vi misstänker att Royal Gold är i slutfasen på en större uppgångsfas varför vi håller oss till relativt korta tidsramar och är vakna på negativa signaler.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto