Home > Analys: Ryckig handel i Eurostoxx terminen

Analys: Ryckig handel i Eurostoxx terminen

Europeiska Eurostoxx terminen har efter en utlöst säljsignal visat en ryckig handel då säljarna inte på ett övertygande sätt visat att de håller i taktpinnen. En kortare nedtrend inom den stigande trendkanalen har brutits vilket ökar chansen för ännu ett test av toppen runt 2859.

Börsen har de senaste veckorna svängt rejält på både ovansidan och nedsidan i samband med ökad politisk osäkerhet. Utlösta säljsignaler som normallt sett leder till en övertygande rörelse på nedsidan har tappat momentum kort därefter vilket kan tolkas som en underliggande styrka i upptrenden eller starten av en sidåtgående rörelse där varken säljare eller köpare orkar hålla i taktpinnen mer än en kortare period.

För närvarande handlas terminen i en stigande trendkanal där upptrenden har testats tre gånger vilket ger en god referensnivå framöver vid ett eventuellt brott av denna. Inom denna trendkanal har en kortare nedtrend forcerats under fredagens handel vilket ger positiva signaler och sannolikt indikerar att terminen är redo för ytterligare en avstämning av toppen runt 2859. Skulle denna topp visa sig svårforcerad är det troligt att terminen inlett en konsolidering mellan 2713 till 2859 och inväntar ytterligare information för en rörelse åt endera hållet. Passeras toppen är det ett styrketecken och potential för en fortsatt uppgång begränsas till kanaltaket runt 2940.

Vårt tidigare rekylscenario grusades sönder då terminen bottnade en bra bit ovanför prisobjektivet på 2650 från den utlösta säljsignalen, vilket i kombination med fredagens forcering av nedtrenden ökat chansen för en uppgång de kommande dagarna.

På lång sikt finns det stöd vid kanalbotten runt 2600 som bör hålla för inte riskera sönderslå det långsiktigt positiva scenariot. Därunder finns det ett flertal bottnar runt 2480 som är sista anhalten för en positiv tolknig av diagrammet.

Eurostoxx terminen handlas för närvarande 6 % över dess underliggande 200 periods medelvärde. Detta värde är neutralt då det ligger i mitten av spannet där tidigare vändningar har gjorts. Ett värde på 12 % har ofta signalerat behovet av en rekyl vilket innebär fortsatt potential för uppgång.

De nivåer vi navigerar efter framöver är toppen vid 2859, kanaltaket runt 2940 och tidigare botten vid 2713.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto