Home > Analys: Sälj Nordea Bank

Analys: Sälj Nordea Bank

Nordea Bank har visat svaghetstecken då den inte lyckats forcera maj toppen mer än marginellt.  Relativ styrkan är fallande samtidigt som diagrammet visar en trolig ”rounding top” vilket ger negativa signaler framöver. Närmaste stöd finns vid 75 följt av 67 kr.

Nordea är en nordisk bank- och finanskoncern, etablerad 2000 genom sammanslagning av Merita-Nordbanken, Unibank och Kreditkassen. Den sammanslagna koncernen utgör den största i sitt slag i norra Europa. Moderbolaget Nordea Bank AB är ett svenskt bankaktiebolag, och huvudkontoret ligger i PK-huset vid Kungsträdgården i Stockholm. Bankverksamhet finns även i de baltiska länderna, Polen och Ryssland. Den enskilt största ägaren är det finländska försäkringsbolaget Sampo Group med 21,3 % av aktierna. Bland andra ägare i bolaget märks svenska staten, som har 7,8 % av aktierna. Nordea är listad på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Den svenska delen av Nordea, har historiskt bildats från bland annat PK-Banken, Nordbanken och Gota Bank

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste motstånd finns runt tidigare toppar mellan 84-85 kr. Stöd finns vid den korta upptrenden, 75 kr samt det tidigare motståndet vilket nu omvandlats till ett stöd runt 67 kr.

Nordea Bank har i likhet med de övriga storbankerna haft en svag utveckling på börsen de senaste veckorna. Aktien har visat tydliga svaghetstecken då maj toppen inte forcerades med mer än en krona samtidigt som relativ styrkan har påbörjat en fallande trend. I likhet med SEB A håller en ”rounding top” på att bildas vilket ger långsiktigt negativa signaler framöver och sannolikt en indikation att uppgången är över för denna gång. Närmaste stöd på nedsidan finns vid den stigande trenden runt 75 kr vilket förväntas testas inom kort. Ett brott av detta stöd bekräftar det negativa signalerna och ett rejält test av stödet runt 67 kr förväntas.   

Prisobjektivet från den genererade köpsignalen från januari månad på 81 kr har uppfyllts och passerats vilket stödjer scenariot att aktien nu är redo för en trendvändning.

Trots att aktien befinner sig i en stigande trend ser det inte positivt ut och vi rekommenderar istället att man säljer aktien på nuvarande relativt attraktiva nivåer.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NDA SEK.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto