Home > Analys: Sälj Autoliv på uppgången

Analys: Sälj Autoliv på uppgången

Autoliv har efter en kraftig uppgång under vintern stannat upp i ett konsolideringsintervall mellan ca 428 kr och 472 kr. Vi bedömer risken som stor att Autoliv kommer att bryta ur intervallet på nedsidan.

Autoliv kom idag med en rapport som inte riktigt levde upp till analytikernas förväntningar. Resultatet före skatt blev 141 miljoner USD vilket var under analytikernas förväntningar som låg på 206 miljoner enligt SME Direkts sammanställning.

Däremot så reserverade Autoliv endast 14,5 miljoner USD för kartellböter i USA vilket var klart lägre än de siffror på mellan 150-300 miljoner USD som marknaden tidigare räknat med.

Detta är i och för sig bara en bedömning från bolagets sida och det gäller bara den amerikanska delen av kartellutredningen och inte den europeiska delen, men marknaden reagerade iallafall positivt på detta. Se också vår rapportkommentar tidigare i dag.

Autoliv aktien har hittills i år, räknat på kursen i skrivande stund på 453,5, gått upp med 21,2%. Detta är klart mer än för OMXS30 som gått upp med 6,8%, även om hänsyn tas till att många utdelningar frånräknats indexet.

Autoliv som sedan i februari konsoliderat mellan en stödnivå vid ca 428 och motståndsnivåer kring 460-472 får idag en liten köpsignal om aktien stänger över en nedåtgående trendlinje vid ca 443. Uppsidan på den köpsignalen är dock tämligen begränsad. Motstånden som ligger redan vid 460-472 kr ser ut att vara relativt svårforcerade.

Den långa trenden i Autoliv, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är trots vinterns starka uppgång fortfarande nedåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars kurvan, är nedåtriktad sedan i början av april.

Stochastic-indikatorn är i ett relativt neutralt läge efter att tidigare visat att Autoliv varit översålt.

Autoliv får en tydlig säljsignal om aktien stänger under stödet vid ca 428 kr. Sedan har aktien en stödnivå kring 380-393 kr, men vi kan tyvärr  inte utesluta att aktien i så fall även ska ned och testa stödnivåerna kring 310-328 kr.

För att Autoliv ska få några kraftigare köpsignaler behöver aktien stänga över motståndet vid ca 472 kr. I så fall siktar vi på en uppgång till ca 500 kr.

Rekommendationen blir att vara försiktig med innehav av Autoliv aktien så länge som aktien inte stängt över 472 kr. Den långa trenden är nämligen nedåtriktad för autoliv och aktiemarknaden generellt sett ser minst sagt osäker ut.

I stället kan man blanka Autoliv på uppgångar, särskilt om aktien kommer upp till 460-470 området eller om aktien etablerar sig under stödet vid 428 kr. Det är då viktigt att vara strikt med en stop loss om aktien stänger över 472 kr.

Flytta då också ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Autoliv (Dagsdiagram)
Autoliv (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.