Home > Analys: Sälj tveksamt Ericsson på uppgångar

Analys: Sälj tveksamt Ericsson på uppgångar

Ericsson B har under november-december fått en hel del kortsiktiga köpsignaler. Såsom vi skrev i vår analys av Ericsson den 11 december kom köpsignalerna när aktien gick över motståndsnivåerna vid ca 59 kr, ca 60 kr och ca 64 kr.

Nu har emellertid Ericsson B, som i skrivande stund handlas i skrivande stund på 67,0 kr, fastnat mellan ett stödområde vid ca 64 kr och ett motstånd vid ca 68 kr. Dessutom har de senaste nedgångarna kommit under en relativt hög handelsaktivitet.

I och med det har risken för aktien inte ska orka över de viktiga motstånden vid ca 68 kr, ca 70 kr eller 72 kr ökat betydligt. Särskilt med tanke på att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är nedåtriktad.

Nu får man istället öka bevakningen på eventuella säljsignaler. Skulle Ericsson B etablera sig under stödnivån vid ca 64 kr får aktien en sådan säljsignal. Aktien ser då ut att kunna göra ett test av stödnivån vid 60 kr och kanske även den vid ca 56 kr. Skulle aktien i ett senare skede också stänga under 56 kr får aktien dessutom en långsiktigt viktig säljsignal. Nedgångspotentialen ser då ut att vara ner till ca 40-50 kr.

För att aktien i stället ska få en mer långsiktigt viktig köpsignal måste aktien tydligt etablera sig över det kraftiga motståndet vid ca 72 kr. Uppsidan ser då och andra sidan ut att kunna vara betydande för aktien. Särskilt om en sådan köpsignal skulle fås under en ökad handelsvolym.

Har man följt vår kortsiktiga rekommendation i analysen den 11 december har man kunnat köpa in aktien vid ca 64 kr och sålt den vid ca 68 kr.

Nu är det dock mer tveksamt på grund av det negativt handelsvolymmönster om man ska våga köpa aktien vid eventuella nedgångar till stödnivån vid 64 kr.

Vill man trots det köpa aktien på rekyler så gäller det att vara extra noggrann med sin stop loss bevakning. Sikta i så fall på uppgångar till först och främst ca 68 kr. Stop loss om aktien stänger under 63,5 kr.

Har man däremot inte redan sålt sina Ericsson B än så rekommenderar vi att man överväger att göra det. Särskilt om aktien skulle komma i närheten av motståndet vid ca 68 kr. Det finns nämligen andra aktier som för närvarande ser bättre ut att äga.

För den lite mer långsiktige aktören rekommenderar vi att man avvaktar läget i Ericsson B. Skulle aktien etablera sig över 72 kr kan dock köp göras. Särskilt om detta skulle ske under en hög handelsvolym. Sikta då på uppgångar till ca 85-96 kr. Stop loss om aktien stänger under 68 kr.

Att ta position
Handla Ericsson B för uppgång med tex. Citi First LONGERICBAHCIT*
Handla Ericsson B för nedgång med tex. Citi First SHORTERICB I CIT*
Analys Ericsson B
Ericsson B (Veckodiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto