Home > Analys: Säljsignal utlöst i MEDA A

Analys: Säljsignal utlöst i MEDA A

MEDA A befinner sig i en stigande trend sedan lågpunkten vid 48 kr från december 2010. En vertikal kursrusning under juni månad markerade toppen i en vändningsformation i form av en huvudskuldra. En säljsignal har utlösts vilket ger en prisobjektiv på runt 57 kr, vilket innebär fortsatt nedgångspotential för aktien.

Meda AB är ett svenskt läkemedelsbolag noterat på Stockholmsbörsen. Meda AB har ungefär 2 700 anställda, och terapiområdena som man jobbar inom är främst hjärta/kärl, astma/allergi, smärta/inflammation och dermatologi. Huvudkontoret ligger i Solna. Koncernen omsatte 2010 ca 12 miljarder kronor.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är starkt fallande. Motstånd finns vid 80 samt 89.50 kr. Stöd vid 69.50 följt av 60 kr.

MEDA A aktien har haft en stigande trend sedan lågpunkten vid 48 kr från december 2010. Inom den stigande trenden har kasten varit tvära och ett flertal gånger har det varit svårt att definiera trenden som stigande. En köpsignal i början av året från en längre tids sidåtgående rörelse var startskottet på en uppgång som kulminerade i en ohållbar vertikal rörelse.  Detta visade sig i efterhand vara huvudet i en toppformation i form av en huvudskuldra.

En säljsignal utlöstes från denna toppformation i början av augusti månad under kraftigt ökad omsättning vilket ökar signal styrkan. Då prisobjektivet är på 16.50 kr från 73 kr finns en möjlig botten runt 57 kr. Eftersom aktien handlas långt ovanför denna nivå är det sannolikt att vi endast sett början av en nedgångsfas för aktien.

Vi rekommenderar att man kliver av långa innehav då aktien tydligt markerat att den lämnat den stigande trenden och upprekyler är sannolikt endast hack i en nyetablerad nedtrend. Så länge som aktien handlas under 80 kr ser räknar vi med att prisobjektivet har god chans att uppfyllas.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto