Home > Analys: Säljsignal utlöst i Wallenstam…

Analys: Säljsignal utlöst i Wallenstam…

Wallenstam har utlöst en säljsignal genom att kraftfullt forcera stödet runt 76kr. Eventuellt återtest underifrån skapar ett blankningsläge mot 63.50 följt av 57kr.

Wallenstam har sedan mitten av 2012 handlats i en väl definierad stigande trendkanal där kanalbotten utgjort stöd vid vinsthemtagning och kanaltaket agerat som begränsningslinje inför vidare uppgång. Denna trendkanal bröts i början av februari på ett kraftfullt sätt vilket utlöst en säljsignal.

Säljsignalen var väntad då aktien sedan mitten av 2017 uppvisat svaghetstecken genom en sekvens av fallande toppar ovanför stödområdet vid 76kr. Denna ”dolda” svaghet har lett till ett omfattande test av stödet vid 76kr, som till slut brutits på ett kraftfullt sätt genom att signifikant handlas ner under tilltagande omsättning.

Så länge som säljsignalen förblir intakt d.v.s. 76kr agerar som ett starkt motstånd vid test underifrån förväntas vidare nedgång mot 63.50kr i första hand.

Aktien har efter en lokal botten vid 65.55 kr påbörjat en motreaktion vilket skapar ett blankningsläge, där en optimal ingångsnivå är vid 76kr men för att inte riskera att missa nedgången föreslås ett blankningsläge redan vid 74kr. Målkurs sätts till 57kr.

I ett långsiktigt perspektiv bekräftas en större trendvändning när aktien passeras 63.85kr på nedsidan.

Aktien handlas under det långsiktigt utplanande 40 veckors glidande medelvärde.

Wallenstam
Entré sälj 74-76kr Ticker WALL B
Målkurs 57kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 78kr P/E 9.5
Senaste 70.25kr Direkt avk. 2.6%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol WALL B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto