Home > Analys: Sämre delårsresultat för Sandvik medför återgång till konsolidering.

Analys: Sämre delårsresultat för Sandvik medför återgång till konsolidering.

Sandvik aktien fortsätter utvecklas svagt då aktien varit fastlåst i en större konsolidering sedan augusti 2013. Aktien rapporterade för första kvartalet förra fredagen vilket blev en besvikelse och medförde en accelerering tillbaka in i intervallet efter att ha nosat på intervalltaket dagen innan.

Sandvik aktien tillhör en av de svagare aktierna på Stockholmsbörsen då aktien fortfarande handlas en bra bit under all time highs runt 150 kr från 2007. Det fanns goda möjligheter i samband med delårsrapporten förra fredagen att intervallet kunde brytas på ovansidan då intervall taket testades för tredje gången. Ett sämre delårsresultat på 2042 miljoner mot förväntat 2112 miljoner var allt som behövdes för att aktien med kraft handlades tillbaka in i det tidigare handelsintervallet mellan 84.50 och 95.50 kr.

Under torsdagen bröts intervalltaket med marginella 1 kr och utbrottshandlare som köpte i spekulation att delårsresultatet skulle bli bättre, satt snabbt med förluster vilket spädde på nedgången under fredagen. Då aktien testat och misslyckats att hitta köpare ovanför intervalltaket vore det logiskt med att aktien drar sig ned mot intervallbotten, runt 84.50 kr, för att testa eventuellt intresse därunder.

Detta skapar således ett attraktivt korsiktigt säljläge för den snabbfotade tradern. Skulle aktien ta sig tillbaka upp mot 95 kr nivån rekommendera vi en blankning med en målkurs i närheten av intervallbotten runt 85 kr. En stoploss kan placeras snävt till strax ovanför högsta noteringen i det misslyckade utbrottsförsöket vid 97 kr.

För den långsiktige investeraren är det bättre att avvakta ett signifikant utbrott genom kanaltaket under ökad omsättning som signal att ta en köpposition i aktien.

Aktien handlas över det långsiktigt svagt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Stöd finns vid intervall botten runt 84.50 följt av 71 kr, motstånd vid 96.50 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SAND

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto