Home > Analys: Sandvik har fått säljsignaler

Analys: Sandvik har fått säljsignaler

Verkstadsbolaget Sandviks aktie har i år gått upp med 9,6% räknat på kursen i skrivande stund på 92,55 kr. Detta att jämföra med OMXS30 som gått upp med 8,1%.

Sandvik, som är stor leverantörer av hårdmetallprodukter till bland annat gruvindustrin, har en klart konjukturkänslig verksamhet och är därmed extra känslig för börsens svängningar.

Aktiekursen har i år pendlat mellan som högst 108 kr den 2 maj och som lägst 81,65 kr den 28 juni.

Efter botten i juni har Sandvik sedan haft en stark kursutveckling under sommaren och nådde som högst upp till 97,5 kr den 9 augusti.

Sandvik har efter den toppen sedan istället fått ett flertal säljsignaler. Detta bland annat då en uppåtgående trendlinje bröts vid ca 96 kr och då horisontella stödnivåer bröts vid ca 94 kr och ca 89 kr.

Nedgången som sedan följde drog ner aktien till som lägst 86,5 den 5 september.

Stochastic-indikatorn var då nere på väldigt låga nivåer som indikerade på att aktien var väldigt översåld. Detta innebär bland annat att aktien då har lättare att få en uppåtrekyl vilket också skedde i anslutning till att ECBs återköpsprogram presenterades förra fredagen.

Stochastic-indikatorn börjar emellertid nu komma upp i höga nivåer igen. Håller uppåtrekylen i sig några dagar till kan aktien istället bli överköpt. Det kan då bli intressanta lägen för att blanka aktien.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är svagt uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock nedåtriktad sedan i mitten av augusti.

För att Sandvik i detta läget ska få en tydlig köpsignal måste aktien etablera sig över motståndsnivån vid ca 97,5 kr. Nästa starka motståndsnivå ligger då vid ca 108 kr.

Sandvik har stödnivåer vid ca 89 kr, ca 86,5 kr, ca 84 kr och ca 82 kr. Skulle Sandvik etablera sig under stödnivån vid ca 82 kr får aktien starka och långsiktigt viktiga säljsignaler. Nästa viktiga stödnivå ligger då vid ca 71 kr.

Blankar man aktien enligt de säljsignaler som aktien tidigare fått så föreslår vi att man gör det på eventuella uppåtrekyler till motståndsnivåerna kring ca 94 kr eller ca 97,5 kr.

Risk-reward förhållandet för en blankning blir här attraktivt om man använder sig av en stop loss om aktien stänger över 98 kr. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Ta då gärna relativt små positioner då den långsiktiga trenden inte är nedåtriktad. Sikta på nedgångar till ca 82-84 kr.

Analys: Sandvik
Sandvik (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.