Home > Analys: Scania B i väntan på ett utbrott….

Analys: Scania B i väntan på ett utbrott….

Scania AB är en svensk lastbils- och busstillverkare som ägs till största delen av tyska Volkswagen AG. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Södertälje, Stockholms län, där även Scaniagruppens huvudkontor finns. Förutom lastbilar och bussar tillverkar man också industri- och marinmotorer. En växande del av företagets verksamhet utgörs av olika servicetjänster för deras produkter.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Scania B aktien har uppvisat en sekvens av stigande bottnar sedan lågpunkten runt 90 kr i september 2011 och befinner sig i en tydligt uppåtriktad trend. Aktien har ett starkare motstånd vid 142 kr. I början av 2012 testades detta motstånd vilket ledde till en större rekyl ned till 112 kr nivån. De senaste veckorna har motståndet testats på nytt men köparna har kommit tillbaka redan vid 130 kr nivån vilket indikerar att köparna börjar få allt bättre fotfäste.

I ett större perspektiv har en triangelformation bildats vilket ger ett prisobjektiv på 50 kr från utbrottsnivån vid 142 kr, det vill säga en målkurs på 192 kr. Lyckas aktien forcera detta motstånd de kommande veckorna under tilltagande omsättning utlöses en stark köpsignal som sannolikt tar aktien upp till målkursen på sikt. På ovansidan finns ett större motstånd runt 160 kr vilket om forceras öppnar upp för en uppgång mot 192 kr. På nedsidan finns stöd vid den uppåt lutande trendlinjen vid 130 kr.

Scania B har en normal dagsomsättning på ungefär 1.5 miljoner aktier. För att en stark köpsignal skall utlösas bör omsättning signifikant överstiga det normala när motståndet vid 142 kr bryts.

Vi rekommenderar att man köper aktien den dag som 142 kr nivån passeras under signifikant ökad omsättning. En stop loss läggs förslagsvis under 128 kr.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto