Home > Analys: SEB A är nära köpsignal

Analys: SEB A är nära köpsignal

SEB A har i år gått upp med 4,6% räknat på kursen i skrivande stund på 41,93 kr. Aktien har dock som högst i år varit uppe på 51,7 kr den 14 mars.

Sedan dess har SEB A fått ett antal säljsignaler, bland annat när aktien gick under stödnivåerna vid 48 och 47 kr.  SEB A har också kommit in en nedåtgående trend. Se också vår analys av SEB den 2 maj

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalet, har däremot de senaste veckorna vänt upp från nedåtgående till en mer oregelbunden till lätt uppåtriktad riktning.

Detta kan synas vara lite motsägelsefullt då den korta trenden varit klart nedåtgående sedan i slutet av mars.

Fenomenet kan emellertid förklaras av att de nya kurserna som numera kommer in i 200 dagars beräkningen ligger högre än de som försvinner. De kommer nämligen från höstens ännu lägre nivåer.

Stochastic- och MacD-indikatorerna har båda fått köpindikationer. De visar också på en positiv divergens jämfört med aktiekursens utveckling.

Positiv divergens är när aktiekursen når nya bottnar på allt lägre nivåer medan indikatorn under samma period får nya bottnar på allt högre nivåer.

Detta är positiva tecken men inga starka köpsignaler i sig självt. De stärker dock signalvärdet i eventuella köpsignaler man sedan får i själva aktiediagrammmet.

SEB A får en köpsignal om aktien etablerar sig över motståndet vid 42 kr. Uppsidan efter en sådan köpsignal ser ut att vara upptill moståndsområdet mellan 46-48 kr.

SEB A har ett viktigt stödområden vid ca 38 kr. Skulle aktien stänga under 38 kr får aktien emellertid ytterliggare en säljsignal. Vi siktar då på en nedgång till nästa viktiga stödnivå vid ca 34 kr.

I vår analys av SEB den 2 maj rekommenderade vi blankning av aktien med en stop loss på 48 kr. Vi rekommenderade då också att man skulle flytta ner stop lossen allt eftersom posititionen visade mer och mer vinst.

Agerade man efter kortsiktiga strategier så rekommenderade vi där också att man skulle ta hem vinsten då och då på de korta positionerna för att sedan kunna gå kort igen på uppåtrekyler.

Vi rekommendera nu att man flyttar ner sin stop loss på korta postioner till om SEB A stänger över motståndet vid ca 42 kr.

Har man tidigare tagit hem sin vinst på korta positioner kan man här strax under motståndet vid 42 kr gå kort igen. Stop loss då också om SEB A stänger över 42 kr.

Skulle SEB A få köpsignalen och stänga över 42 kr kan man också välja att nettoköpa aktien. Ta då gärna en relativt liten position då den långa trenden fortfarande är oklar i aktien. Sikta på en uppgång till 46-48 kr. Stop loss om aktien stänger under 41 kr.

Att ta position
Handla SEB A för uppgång med tex. Citi First LONGSEB AI CIT*
Handla SEB A för nedgång med tex. Citi First SHORTSEB AA CIT*
SEB A (Dagsdiagram)
SEB A (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.