Home > Analys: SEB kraftsamlar inför vidare uppgång.

Analys: SEB kraftsamlar inför vidare uppgång.

SEB A fortsätter att sända positiva signaler sedan drygt en månad tillbaka efter tidigare forcering av kanaltaket underifrån, samtidigt som man passerade 40 veckors glidande medeltal. Aktien är därmed fortsatt attraktiv kring nuvarande kraftsamling vid 85 kronor.

Den svenska och europeiska banksektorn har fortsatt visa en ordentlig styrka senaste veckorna, och har sedan den stora nedgången som initierades mitten av 2015 börjat sända tydligt positiva signaler.

Under onsdagens handel inför det amerikanska räntebeskedet som på kvällssidan lämnades oförändrat, kom japanska centralbanken in redan under morgonen före stockholmsbörsen öppnade och beslutade att lämna räntan oförändrad, samtidigt som man signalerade fortsatt expansiva åtgärder.

Beslutet från BoJ gav styrka runt om i Europa på onsdagen inom banksektorn som inledningsvis visade breda uppgångar upp emot två procent.

Den kraftsamling som pågår förnärvarande i SEB sedan tre veckor tillbaka efter tidigare utbrott från en längre tids nedgångsfas, sänder tydligt positiva signaler för en vidare resa upp emot det initiala prisobjektivet 92 kronor där tydligt motstånd inväntar.

Utifrån ett längre perspektiv ser vi en potentiell uppgång upp emot 108 kronor.

En resa vidare norrut mot 108 kronor bör hanteras mer varsamt, och förslagsvis bör en position som inleds redan nu skalas ner efter att vi når vår första målkurs 92 kronor.

Vid en motreaktion ser vi en initial nedgång till tidigare utbrott av 40 veckors glidande medelvärde kring 80 kronor, där tydligt stöd även inväntar i form av högre handelsaktivitet.

SEB
Entré köp 85.00 kr Ticker SEB A
Målkurs 92.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 82.50 kr P/E 18.4
Senaste 85.90kr Direkt avk. 6.1%

 

Vi rekommenderar ett köp runt nuvarande kraftsamling vid 85kr. Målkursen sätts till 92.00 kr som tidigare upplevt större motstånd, men god potential finns upp emot 108kr. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 82.50kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktiga jämviktsvärdet i form av 40 veckors glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SEB A.

SEB A (dagsdiagram)

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto