Home > Analys: SEB har fått säljsignaler

Analys: SEB har fått säljsignaler

Aktien har i år gått upp med hela 31,6 procent. Betydligt mer än de 5,7 procents som OMXS30 hittills mäktat med.

Vi skrev i vår analys av SEB den 16 juli, då aktien stod i 48,57 kr, att aktien hade fått köpsignaler. SEB A fick sedan en stark kursutveckling och var uppe på 57,95 kr som högst den 5 oktober.

Nu hopar sig istället frågetecknen för den fortsatta kursutvecklingen för SEB A. Detta gäller även för bankaktier generellt sett. Se vår analys av Handelsbanken den 14 november.

SEB A har under nedgången från toppnivån fått ett flertal mindre säljsignaler. Aktien handlas i skrivande stund på 52,75 kr.

Skulle nu kursen även etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 51,7 kr får aktien ett betydligt kraftfullare säljsignal än den tidigare fått. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsvolym. Då ser nedåtpotentialen ut att vara minst ner till de stödområden som ligger kring ca 44-47 kr.

Där ansluter en gammal uppåtgående trendlinje till två horisontella stödnivåer. Skulle det stödområdet inte heller hålla är nästa viktiga stödområde vid ca 39 kr.

Den korta trenden, som vi definierar efterlutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är sedan ca en månad tillbaka tydligt nedåtriktad. Den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande uppåtriktad.

Stochastic- och MacD-indikatorerna har tidigare fått säljindikationer. Dessutom har indikatorerna visat på en tydlig negativ divergens gentemot själva aktiekursutvecklingen. Det indikerade på en betydande svaghet i den tidigare uppåtriktade trenden. Förnärvarande är dock Stochastic på en relativt neutral nivå.

SEB A har de närmast liggande motståndsnivåerna kring ca 53,5, ca 55-56 och vid ca 58 kr. För att aktien i detta läget ska få en riktigt stark köpsignal ska helst aktien bryta över 58 kr motståndet under en ökande handelsvolym. Det ser tyvärr inte ut som detta är det mest troliga scenariot. Men osvuret är bäst.

Det ser snarare ut som om sannolikheten är betydligt högre för att SEB A kommer att göra allvarliga försök att bryta under den viktiga stödnivån vid ca 51,7 kr. Detta särskilt om man tar hänsyn till hur de andra bankaktierna ser ut i diagrammen och att OMXS30 ser ut att ha en betydande nedåtpotential. Se analysen av OMXS30 den 8 november.

Rekommendationen blir därför att vara ytterst försiktig med innehav i aktien. Använd gärna eventuella uppåtrekyler till att sälja och blanka aktien. Skulle aktien stänga under 51,7 kr kan man sikta på nedgångar till minst ca 44-47 kr. Stop loss på blankning om aktien stänger över 56,5 kr.

Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Skulle kursen gå under 51,7 kr kan stop lossen till exempel flyttas ner till 54,1 kr.

Att ta position
Handla SEB A för uppgång med tex. Citi First LONGSEB AI CIT*
Handla SEB A för nedgång med tex. Citi First SHORTSEB AA CIT*
Analys SEB
SEB A (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.