Home > Analys: Securitas en svag aktie vid avgörande stöd…

Analys: Securitas en svag aktie vid avgörande stöd…

Securitas har efter vändningen vid motståndet i maj månad haft en svag utveckling. Aktien befinner sig vid en avgörande stödnivå vilket sannolikt bryts och signalerar nedgång mot 50 kr nivån.

Securitas AB är en multinationell koncern baserad i Stockholm med inriktning mot säkerhetstjänster (bevakning och mobil patrullering), larmövervakning, konsulttjänster och säkerhetsutredningar. Koncernen har ca 300 000 anställda i 50 länder i Nordamerika, Europa, Sydamerika, Asien och Afrika. Securitas aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-listan. Under 2010 hade koncernen 61 340 MSEK i omsättning och 3 724 MSEK i rörelseresultat före avskrivningar. Securitas grundades 1934 i Helsingborg under namnet AB Hälsingborgs Nattvakt, när Erik Philip-Sörensen köpte ett litet vaktbolag. 1935 ändrades namnet till Förenade Svenska Vakt AB. Bolaget expanderade genom uppköp av diverse mindre säkerhetsföretag – inledningsvis i södra Sverige. 1942 startades en stockholmsavdelning

Aktien handlas över det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Stöd finns vid 58, 55 samt 48 kr. Motstånd finns runt 61 samt 67 kr.

Securitas aktien tillhör en av de svagare aktierna på Stockholmsbörsen då aktien inte ens hämtat tillbaka hälften av toppnotering runt 140 kr från år 2000. Efter en kraftig utförsäljning i mitten av 2011 där aktien föll från 80 kr till som lägst 46 har aktien handlats i ett bredare intervall mellan 48 till 67 kr.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

En kursrusning i början av maj månad tog aktien upp i närheten av motståndet runt 67 kr där säljarna utnyttjade den tillfälliga uppgången och med kraft sålde ned aktien. Omsättningen var betydligt högre än det normala vilket indikerar distribution, speciellt då stängningskursen var betydligt lägre än dagshögsta. Aktien har därefter haft en svag utveckling och bildat en potentiell toppformation i form av en huvudskuldra. Nacklinjen och stödet ligger vid 58 kr vilket sannolikt bryts framöver då börsen som helhet visat svaghetstecken. Vi har tidigare rekommenderat sälj upp mot 67 kr nivån främst beroende av den massiva motstånds zon mellan 67 till 74 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Vi är fortsatt negativt inställda till aktien och det är sannolikt endast en tidsfråga innan stödet vid 58 kr bryts. Prisobjektivet vid en eventuell säljsignal ligger på 50 kr, en bit ovanför ett tidigare stöd vid 48 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SECU B

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto