Home > Analys: Securitas närmar sig utbrott.

Analys: Securitas närmar sig utbrott.

Securitas aktien är en av de starkaste aktierna på kort sikt efter att ha uppvisat ett bättre delårsresultat. De senaste fem veckorna har aktien handlats i ett snävt intervall där en köpsignal utlöses när aktien stänger ovanför 121.5 kr.

Securitas aktien är en långsiktigt svag aktie då aktien fortfarande handlas en bra bit från toppnoteringen på 146 kr, men på kort sikt har aktien uppvisat styrka efter att ha presenterat ett bättre än förväntat delårsresultat.

Aktien befinner sig i en starkt stigande kortare trend och har bildat ett breakaway gap vilket ger tydligt positiva signaler så länge som detta hålls öppet. Vanligtvis indikerar ett breakaway gap startskottet för en betydande uppgång vilket de senaste veckorna stärkts då aktien handlats bort från gap öppningen och bildat ett continuation gap.

Aktien nådde en lokal topp den 12 februari vid 121.30 kr och har därefter handlats i ett snävt handelsintervall med en lågpunkt på 113.80 kr. Huvudscenariot är ett utbrott uppåt, i enlighet med den underliggande trenden. Då risken är sund i förhållande till potentialen på ovansidan rekommenderas ett köp på dagens nivåer.

Nödutgången placeras förslagsvis under 113 kr. Målkurs sätts till strax under all time high, 145 kr.

Aktien handlas över det stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns vid 115.70 kr. Närmaste motstånd vid 119.70 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SECU B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto