Home > Analys: Semafo ger oss ett kortsiktigt köpcase

Analys: Semafo ger oss ett kortsiktigt köpcase

Gruvbolaget Semafo har verkligen inte gynnat sina aktieägare de senaste åren. Aktien har befunnit sig i  en fallande trend med stora svängningar mellan hösten 2011 till hösten 2012. Därefter har volatiliteten minskat, men den fallande trenden har bestått. I det korta perspektivet ser vi dock potential på uppsidan.

Gruvbolaget har som bekant en korrelation med guldpriset i det längre perspektivet. Ett högre guldpris borde motivera en högre aktiekurs kan tyckas. Å andra sidan finns det faktor som gör att kostnaden kan öka för bolaget vid ett högre guldpris.

Vid ett stigande guldpris innebär det att den så kallade cut off-halten, den guldhalt vid vilken utvinningen upphör att vara ekonomiskt försvarbar, sjunker. Effekten av det blir automatiskt att genomsnittskostnaden ökar, vilket dock inte hindrar att även marginalerna förbättras.

En annan orsak till att kostnaderna stiger i takt med guldpriset är att fler aktörer ger sig in på marknaden när guldet blir dyrare. Det ökar konkurrensen om resurserna och därmed priset på dem.

Om vi istället ser på aktien ur ett rent tekniskt perspektiv kan konstateras att vi tendenser till att en bottenformation är på väg att utvecklas. Vi är dock inte alltför optimistiska i det längre perspektivet ännu, men på kort sikt ser vi ett intressant köpläge.

Aktien har bildat allt högre bottnar och toppar under våren. Den korta trenden som representeras av det glidande medeltalet på 20 dagar (röd linje) har börjat peka uppåt och den fallande trendlinjen återtestas under onsdagen.

Det nya beteendemönstret väntas fortsatta och man börja skala in sig på nuvarande nivå ner till 11 kr med en stop loss placerad strax under 10 kr. Vi siktar mot 18 kr.

Semafo (Dagsgraf)
Semafo (Dagsgraf)
Semafo (Big Picture)
Semafo (Big Picture)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto