Home > Analys: Sidledes handel i Atlas Copco.

Analys: Sidledes handel i Atlas Copco.

Atlas Copco utlöste en köpsignal i mitten av juli då aktien forcerat den psykologiskt viktiga 200 kr nivån med kraft. Ett test av juli toppen förra veckan medförde en kraftfull rekyl under ökad omsättning vilket ökat risken för en trendvändning då en potentiell dubbeltopp bildats.

Atlas Copco A aktien befinner sig i fortfarande i en långsiktigt stigande trend där aktien har nära på fem dubblats sedan botten runt 44 kr från oktober 2008.

Under juli månad forcerades en längre tids kraftansamlingsfas mellan 185 och 199 kr under kraftigt ökad omsättning vilket utlöste en stark köpsignal. Aktien steg som högst till 213.60 kr efter köpsignalen, och har därefter lyckosamt testat utbrottsnivån.

Då det tidigare motståndet runt 199 kr forcerats under ökad omsättning har detta omvandlats till ett viktigt stöd, som måste hålla för att den positiva börsbilden skall förbli intakt.

Ett oros moment är den kraftiga rekylen i mitten av förra veckan efter tett test av juli toppen, under ökad omsättning. Detta ger en negativ underton och ökat chansen att en dubbeltopp är under bildande.

Med hänsyn till detta och de senaste dagarnas ökade börsvolatilitet skulle test av 200 kr nivån främst utgöra en potentiell ingångnivå för den kortsiktige aktören. För långsiktiga innehav kan en etablering under 200 kr ses som en lämplig exit signal.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Närmaste stöd finns runt 199 kr. Motstånd i närheten av tidigare toppnotering runt 215 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ATCO A

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto