Home > Analys: Ska Atlas Copco kunna fortsätta sin uppåtgående trend?

Analys: Ska Atlas Copco kunna fortsätta sin uppåtgående trend?

Atlas Copco A har varit en av årets vinnaraktier bland börsens stora bolag. Räknat på kursen i skrivande stund på 175,9 kr har den gått upp med 18,9 procent i år. I och med att aktien den 11 december handlades på 179,4 kr fick den också en ny alla tiders högsta nivå.

Aktien ligger i en kortsiktig stark uppåtgående trend efter att ha fått ett antal köpsignaler den senaste tiden. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid mer oregelbunden.

Stochastic-indikatorn har givit en säljindikation då den har varit uppe på höga nivåer och sedan vänt nedåt. Detta är dock inte någon starkare säljsignal, men det förstärker signalvärdet i de säljsignaler man eventuellt sedan får i själva aktiediagrammet.

Atlas Copco A har också haft antydan till att den senaste tidens nedgångar skett under ökad handelsvolym jämfört med den under uppgångsdagarna. Det varnar också för att den uppåtgående trendens styrka inte är lika stor som förut.

För att Atlas Copco A ska får säljsignaler så behöver aktien stänga under stödnivån vid ca 173 kr. I så fall ser aktien ut att kunna gå ner och testa stödnivåerna kring ca 160-162 kr.

Skulle sedan aktien också etablera sig under 160 kr, och särskilt om den skulle gå under den relativt viktiga uppåtgående trendlinjen som i dagsläget ligger vid ca 153 kr, får aktien emellertid allvarligare säljsignaler.

Går vi över till det lite mer positiva ämnet köpsignaler så får Atlas Copco A nya sådan om aktien skulle orka etablera sig över motståndsnivå vid ca 179 kr. Aktien ser då ut att kunna fortsätta sin resa i den uppåtgående trenden.

Köper man aktien efter en eventuell ny köpsignal så rekommenderar vi en stop loss om aktien skulle stänga under stödnivån vid ca 173 kr. I och med att aktien redan ligger i en uppåtgående trend kan köp även övervägas vid nuvarande nivå. Bara man noggrant bevakar sin stop loss.

Skulle Atlas Copco A däremot stänga under 173 kr kan man försiktigt börja blanka aktien. Sikta på nedgångar till först och främst ca 160-162 kr. Stop loss på blankningspositionen om aktien skulle stänga över 180 kr. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Skulle aktien i ett senare läge dessutom etablera sig under den uppåtgående trendlinje, som i dagsläget alltså ligger vid ca 153 kr, kan man i så fall också öka på sin eventuella blankningspositioner.

Att ta position
Handla ATLAS COPCO A för uppgång med tex. Citi First LONGATCO AQ CIT*
Handla ATLAS COPCO A för nedgång med tex. Citi First SHORTATCO AC CIT*
Atlas Copco A (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto