Home > Analys: Ska även OMXS30 bryta ut uppåt?

Analys: Ska även OMXS30 bryta ut uppåt?

OMXS30 ligger kortsiktigt i en något tålamodskrävande konsolideringsintervall. Mycket talar dock för att indexet nu i maj ska kunna bryta ut uppåt som andra, dock utdelningskorrigerade, svenska börsindex redan gjort.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under april rört sig uppåt med ca 1,5 procent. Storbolagsindexet OMXS30, som inte korrigeras för förfallna utdelningar, gick däremot inte upp alls. Hittills i år har OMXS30 gått upp med blygsamma 2,0 procent räknat på indexvärdet i skrivande stund på 1360,01. Skulle dock OMXS30 ha varit korrigerat för aktieutdelningar skulle årets uppgång legat på ca 5 procent.

Det är emellertid snarast anmärkningsvärt är att börsen klarat av att ligga så stilla trots konflikten i Ukraina. Krig i Europa och avstängda gasleveranser till Tyskland hotar. Trots det går inte börsen ner. Även rapportperioden har klarats av utan någon större dramatik på indexet. Vinsterna stiger om än inte alltid lika mycket som analytikerna hade förväntat.

Även om börsen hittills i år mest stått och stampat är dock den långsiktiga underliggande trenden klart uppåtriktad. OMXS30 har ett tydligt mönster med stigande toppar och stigande bottnar och 200 dagars medeltalskurvan, vilken vi definierar den långsiktiga trendens riktning efter, är tydligt uppåtriktad sedan i början av är 2013. OMXS30 har dessutom tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470.

OMXS30 är alltså i ett betydligt intressantare läge än det kortsiktigt verkar att vara i. Det konsolideringsområde indexet för tillfället fastnat i har stödnivåer vid ca 1318 och motståndsnivåer kring ca 1376-1382. För övrigt finns det andra kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1352 och ca 1329 samt motstånd vid ca 1370-1373.

Men det viktiga är att ett utbrott ur ett sådant konsolideringsintervall oftast sker i den långsiktiga trendens riktning. Det vill säga uppåt. Dessutom så har andra, utdelningskorrigerade, svenska börsindex redan fått köpsignaler då de brutit ut uppåt ur sina motsvarande konsolideringsfaser. Så det vore snarast egendomligt om inte även OMXS30 skulle bryta ut uppåt.

OMXS30 får alltså sina köpsignaler om det etablerar sig över motståndsområdet kring ca 1376-1382. Särskilt stark blir köpsignalen om den kan ske under höghandelsaktivitet. Gärna med en börsomsättning på minst 20 miljarder. Detta skulle öka signalvärdet betydligt på en sådan köpsignal.

Om man istället försöker titta på riskerna så kan vi konstatera att OMXS30, för att få några långsiktigt riktigt viktiga säljsignaler, först måste etablera sig under stödnivån vid ca 1276.  I så fall bryts mönstret med stigande bottnar och stigande toppar. Det vore inte bra. Men redan om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1328 ges en första allvarlig varningssignal om att den underliggande uppåtgående trenden kanske inte är lika stark som tidigare. Nedgångar dessförinnan betraktar vi emellertid först och främst enbart som goda köptillfällen. Särskilt då om indexet hunnit bli översålt och någon typ av vändningssignal för uppgång också kunnat erhållas.

För närvarande är dock inte börsen översåld. Snarare tvärtom. Stochastic-indikatorn börjar komma upp i överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Varifrån kommer då denna underliggande styrka på börsen som trotsar kriser, krigsrisker och en minst sagt osäker världskonjunktur?

Ja, som vi tidigare analyser betonat så finns det ett internationellt överskott på riskvilligt kapital. Detta överskott kommer ursprungligen från en extremt expansiva penningpolitik främst i USA och Japan. Deras centralbanker har tryckt nya digitala pengar i rekordartad omfattning för att försöka stimulera sina ekonomier. Då företagen trots det är fortsatt försiktiga med investeringar i ny produktionskapacitet har denna pengaflod istället letat sig vidare i det finansiella systemet. Räntorna är dock på så låga nivåer att placeringsalternativen som ger en rimlig avkastning har varit få. Därför har detta överskottskapital i stor utsträckning slutligen hamnat på världens aktiemarknader.

När ett ständigt växande överskott av nya pengar jagar ett relativt konstant utbud av aktier så bara måste aktiekurserna gå upp. Det följer helt enkelt på lagen om utbud och efterfrågan.

Därför har också aktiemarknaderna i OECD-länderna gått upp kraftigt de senaste åren trots att ekonomierna i stort sett annars gått på sparlåga. Nu får vi se framöver vad som kommer att hända när amerikanska centralbanken Fed nu successivt trappar ner på sitt sedeltryckande och på sina obligationsköp.

Centralbankerna har dock många andra instrument i sin verktygslåda. Så avvecklar Fed sitt QE3-program som blivit hårt kritiserat av Kina, Ryssland och andra stora kreditgivare till USA så kan centralbanken, om den så behagar, fortsätta att fortsätta att föra en expansiv penningpolitik med andra icke så offentligt genomlysbara metoder.

Dessutom så verkar Japan fortsätta sina expansiva penningpolitiska program och det finns också en politisk press på att europeiska ECB ska börja med liknande åtgärder.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Så det finns goda förutsättningar för att finansmarknaderna kommer att fortsätta kunna bli dopade av billiga pengar från centralbankerna ännu en tid. Denna överlikviditet har nu också nått själva börsföretagen. De investerar emellertid alltså inte denna likviditet i ökad produktionskapacitet som skulle kunna ge nya jobb. I stället så slussas mycket pengar vidare till aktieägarna i form av aktieutdelningar och aktieåterköp. Det nya är dock att börsföretagen nu också börjat köpa upp varandra med sina överskottspengar. Se till exempel Pfizers bud på AstraZeneca. Mer sådana uppköp kommer vi av allt att döma få se de närmaste månaderna.

Så håll gärna koll på potentiella uppköpskandidater på börsen. Det kan löna sig.

Säsongsmässigt så kommer dock börsen snart in i en lite besvärligare period. Många studier visar nämligen på att om man säljer sina aktier någon gång i maj och köper tillbaka dom i oktober/november så får man en betydande överavkastning jämfört om man behåller aktierna hela året. Exakta säljdatum och exakta återköpsdatum varierar lite i olika undersökningar, men tendensen är tydlig. Om man säljer någon gång i maj och köper tillbaka aktierna på senhösten får man en överavkastning.

Det gamla börsordspråket ”sell in may and stay away” har alltså tyvärr en hel del statistiskt belägg. Men det fungerar om man gör det varje år under en längre tid, säg minst 10 år. Det inte säkert att det lönar sig varje år. Ett sätt att hantera detta är att under maj månad vara extra vaksam på eventuella säljsignaler, ta hem vinsten snabbare på uppgångar och då dra ner aktieexponeringen något även på mer långsiktiga aktieinnehav.

Ett mycket troligt scenario är därför att börsen går upp nu under maj. Förutom köpsignaler och långsiktigt uppåtgående trender så har även vårens aktieutdelningar börjat landa på aktieägarnas konton. En stor del av dessa pengar kommer nog som vanligt placeras i nya aktier. Vilket skapar ett extra köptryck på börsen den närmaste tiden.

Sedan i slutet av maj och början av juni finns det en ökad risk för en topp. Kanske har då OMXS30 hunnit gå upp till ca 1410-1430? Det finns i och för sig gamla motståndsnivåer vid ca 1390-1400, men den senaste tidens kursformationer indikerar en kortsiktig uppgångspotential till ca 1410-1430. Långsiktigt är emellertid vårt mål uppgångar till minst ca 1460-1470 för OMXS30.

Efter en sådan eventuell uppgång i maj/juni är sedan börsen tyvärr väldigt känslig för vinsthemtagningar inför sommarens semestrar. Säsongsmässigt brukar börsen ofta ha en botten kring midsommar.

Vi fortsätter därför att rekommendera kortsiktigt inriktade aktörer att främst köpa OMXS30 vid någon av de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Det är då mycket viktigt att hela tiden vara nogrann med sina stop losser. Ha till exempel en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1318. Flytta också upp din stop loss allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på större uppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1450-1500 nivåerna. Detta då aktiemarknadernas uppgångar framförallt är orsakade av centralbankernas finansiella doping och inte av vinsttillväxt hos företagen och andra mer långsiktigt hållbara faktorer.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto