Home > Analys: Ska blankningsutsatta Elekta få mer säljsignaler?

Analys: Ska blankningsutsatta Elekta få mer säljsignaler?

Medicinteknikbolaget Elekta var en av förra årets vinnaraktier. Kursen gick upp med hela 36,5 procent under år 2012. Detta att jämföra med OMXS230 som gick upp med 11,8 procent.

I år har emellertid inte Elekta haft samma starka utveckling. Det är bland annat minskade amerikanska ersättningsnivåer kring Elektas strålkniv och osäkerheten kring USA:s fortsatta budgetdiskussioner som skapat oro.

Dessutom har Elekta blankats av en av finansvärldens mest ökända blankare, David Einhorn, som via sin hedgefond Greenlight Capital spekulerar i ett kraftigt ras för Elektaaktien. Fonden har blankat aktier i Elekta för nära 900 miljoner kronor.

David Einhorn brukar pekas ut som en av dem som sänkte investmentbanken Lehman Brothers. Enligt DI ska huvudskälet till att hedgefonden blankat aktien i så stora volymer att Einhorn tror att Elektas kraftiga tillväxt de senaste åren inte kommer att hålla i sig.

Vi får nu se den närmaste tiden om han ska få någon utdelning på sina stora blankningar. I diagrammen ser det ut som han har relativt goda möjligheter att få det.

I vår analys av Elekta den 4 december skrev vi att vi rekommenderade vinsthemtagning vid kursnivån 103-106 kr. Detta var nämligen vårt målområde för de köpsignaler aktien fått i oktober. Aktien nådde också 105,3 kr som högst den 12 december för att sedan falla tillbaka.

Nedgången som sedan följt, aktien handlas i skrivande stund på 97,2 kr, har dessutom orsakat en del kortsiktiga säljsignaler då en skarp uppåtgående trendlinje bröts vid ca 102 kr och en horisontell stödnivå forcerades vid ca 99-100 kr.

Tillbakagången har också skett under relativt stor handelsvolym vilket förstärker det negativa intrycket av aktien. Det tyder på att det är säljarna som har övertaget och som är mest aggressiva i aktien.

För att Elekta i detta läget ska få några starkare köpsignaler måste aktien etablera sig över motstånden vid ca 100 kr och ca 105 kr. Detta ska då också ske under större handelsaktivitet än den som varit under nedgångsdagarna.

Tyvärr ser det dock snarast ut som om risken är störst att aktien bryter under stödnivån vid ca 95 kr. Elekta får då en tydlig säljsignal. Vi siktar i så fall på att aktien också ska ned och testa den viktiga stödnivåen vid ca 89 kr.

Utifall att Elekta etablera sig under stödnivån vid ca 95 kr så ser det alltså ut som om David Einhorn med sin hedgefond kan börja få en riktigt god avkastning på sina blankningspositioner.

Skulle sedan Elekta även etablera sig under stödet vid ca 89 kr får aktien en relativt stark säljsignal. I så fall är nästa viktiga stödnivå först vid ca 77 kr.

200 dagars medeltalskurvan ligger också vid ca 89 kr och förstärker därmed stödnivån där. Och andra sidan så förstärks också en eventuell säljsignalssignalvärde just i och med detta om nivån passeras.

Denna långa medeltalskurva, efter vars lutning vi också definierar den långa trendriktningen, är fortfarande uppåtriktad. Värt att observera också är att lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, den korta trenden, däremot är nedåtriktad sedan i början av januari.

Vår rekommendation är därför att passa på att sälja eventuella kvarvarande aktieinnehav i Elekta på uppåtrekyler till motståndsområdena vid ca 100 kr. Får man inte en sådan uppgång rekommenderar vi en försäljning om aktien stänger under stödet vid ca 95 kr.

Skulle aktien i ett senare läge etablera sig över motståndsnivån vid ca 105 kr kan positionerna köpas tillbaka.

Man kan också blanka Elekta på eventuella uppgångar till motståndsnivåerna vid ca 100 kr och ca 105 kr. Ta dock då relativt begränsade positioner. Detta då den långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Stop loss om aktien stänger strax över respektive motståndsnivå.

Analys Elekta
Elekta (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.