Home > Analys: Ska det överhettade Electrolux kylas av?

Analys: Ska det överhettade Electrolux kylas av?

Electrolux har gått starkt på börsen i år. DI är dock tveksam om aktien har fortsatt potential att lyfta. I den tekniska analysen finns också signaler om kommande svaghet, trots att aktien befinner sig i en uppåtgående trend.

DI skriver i dagens tidning att det är ”Risk för avkylning i hett Electrolux”. Bakom denna fyndiga rubrik ligger ett resonemang om att aktiekursen har trotsat årets Europakris och gått upp med 56,1 % i år, räknat på kursen i skrivande stund 171,3 kr. Frågan är nu om det finns mer att hämta.

Electrolux, som är starkt beroende av hur husmarknaderna utvecklas, upplever stiltje både i Västeuropa och Nordamerika, även om det i USA har piggnat till något. Däremot sker en expansion på andra marknader.

Aktiemarknaden kan också sätta hopp till interna besparingssprogram och förväntning om lägre råvarupriser på framförallt stål. Mot detta står dock att Europa fortfarande är är väldigt viktigt för bolaget. För Europa gör bolaget självt dessutom bedömningen att det blir värre innan det blir bättre.

Sedan är frågan vad som händer i USA? Tvingas man där på grund av politiska låsningar till att använda ”budgetstupet” för att få ordning på sina statsfinanser? Kortsiktigt kan detta bli jobbigt för Electrolux. Se också vår artikel om budgetstupet den 25 oktober och söndagens krönika i SvD Näringsliv.

Aktiemarknadens förväntningar är emellertid att man kommer till en budgetuppgörelse i USA i absolut sista stund. Om inte det sker kan börsen bli väldigt orolig på kort sikt. På längre sikt kan man emellertid diskutera om inte det vore det absolut bästa både för realekonomin och för aktiemarknaderna.

Går man sedan över till den tekniska analysen av Electrolux B kan man konstatera att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har emellertid den senaste tiden svängt fram och tillbaka. För närvarande är den dock uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga nivåer och indikerar därmed att aktien börjar bli överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Däremot kan aktien då tillfälligtvis ha svårare att passera ett starkt motstånd och man kan då också lättare att få en nedåtriktad rekyl i aktien.

Electrolux B har ett sådant motstånd vid ca 177 kr. Etablerar sig Electrolux B över den nivån får aktien nya köpsignaler. Tidigare har aktien fått köpsignaler när den passerat 154 kr och 158 kr nivåerna.

Dessförinnan hade aktien under sensommaren sett ytterst tveksam ut. I samband med att både Fed och ECB presenterat sina obligationsåterköpsprogram svängde emellertid aktien upp och fick då istället dessa köpssignaler.

Aktien har nu stödnivåer vid ca 164-165 kr och ca 160 kr. Stänger Electrolux B under dessa får aktien säljsignaler. Då siktar vi på att aktien ska ned och testa det viktiga stödområdet kring ca 138-145 kr. Däromkring har aktien både horisontella stödnivåer samt en långsiktigt viktig trendlinje.

Noterbart är också att Electrolux B uppvisar ett negativt handelsvolymmönster. Under nedgångsdagarna, de röda volymstaplarna i diagrammet, är handelsvolymen i aktien ofta större än den under uppgångsdagarna, de gröna staplarna.

För att en uppåtriktad trend ska vara långsiktigt pålitlig ska det istället vara tvärtom. Detta ser snarast ut som en varning för att vi nu är med om ett kraftigt bearmarketrally som tvärt kan sluta och bytas ut till sin motsats.

Har man aktien kan man se fram emot ett test av motståndet vid ca 177 kr. Där kan man överväga att göra en vinsthemtagning, särskilt med tanke på det negativa volymmönstret. Stänger aktien sedan över 177 kr kan man köpa tillbaka aktien med en tajt stop loss.

Går Electrolux B istället under stödnivåerna vid ca 164 och ca 160 kr rekommenderar vi att man säljer och eventuellt blankar aktien. Stop loss i så fall om aktien stänger över 165 kr. Sikta sedan på nedgångar till först och främst ca 138-145 kr.

Att ta position
Handla Electrolux för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG ELUX BP1
Handla Electrolux för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT ELUX BP1
Analys Electrolux B
Electrolux B (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.