Home > Analys: Ska Handelsbanken få kraftiga säljsignaler?

Analys: Ska Handelsbanken få kraftiga säljsignaler?

Handelsbanken ligger kortsiktigt i en nedåtriktad trend. Skulle aktien etablera sig under det starka stödområdet vid 193-198 kr får aktien en ny och allvarlig säljsignal. Nedgången ser då ut att kunna ta ordentlig fart. 

Inatt kom Moodys nya rating över de svenska bankerna där Handelsbanken och Nordea fick sin rating ett steg till Aa3. Detta var dock i stor utsträckning redan diskonterat och har inte påverkat bankaktiernas kurser så mycket idag.

Däremot har bankaktierna tidigare under våren, liksom börsen i övrigt, haft en tydlig nedåtriktad utveckling.

Handelsbanken har trots den senaste tidens nedgång i alla fall gått upp med 12,9% i år, räknat på kursen i skrivande stund 204,3 kr.

Vi varnade i vår analys av Handelsbanken den 15 mars att aktien skulle kunna få det svårt att gå över moståndet vid ca 229 kr. Handelsbanken har sedan inte varit högre än 228 kr.

Handelsbanken har även fått de säljsignaler som vi skrev om i vår analys då aktien gick under stödnivåerna vid 220-222 kr, 215-217 kr och även det vid 209 kr.

Den långa trenden för Handelsbanken, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Dessutom ligger själva 200 dagars kurvan vid ca 193 och förstärker stödområdet kring ca 195-198 kr.

Däremot så är den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, nedåtriktad.

Stochastic-indikatorn är på relativt låga nivåer och indikerar att aktien nyligen har varit översåld.

Då Handelsbanken tidigare har givit säljsignaler och börsen generellt sett ser svag ut är risken stor att aktien ska testa de viktiga södnivåerna kring ca 193-198. Skulle Handelsbanken sedan också etablera sig under detta stödområde får aktien ytterliggare en ny och allvarlig säljsignal.

Risken är då stor att aktien ska ner och testa stödnivåerna vid ca 162 kr eller till och med de vid ca 147 kr.

För att Handelsbanken i detta läget ska få några tydligare köpsignaler måste aktien etablera sig över det starka motståndet vid ca 229 kr. Det ser emellertid i dagsläget inte ut som om aktien har några större möjligheter att göra det den närmaste tiden.

Dessutom har då aktien ett motståndsområde redan vid ca 240 kr. Se månadsdiagrammet i vår analys den 15 mars.

Vi rekommenderar därför fortsatt försiktighet med innehav i Handelsbanken.

Man kan snarare även här använda strategin att blanka aktien på eventuella uppgångar. Särskilt om aktien då kommer upp till i närheten av de olika motståndsområdena vid ca 209 kr, ca 215 kr, ca 222 och 229 kr.

Stop loss då om aktien stänger över respektive motståndsnivå. Flytta ner stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Då Handelsbanken ser relativt stark ut jämfört med många andra aktier så rekommenderar vi dock att man blankar Handelsbanken med ganska små positioner.

Handelsbanken (Dagsdiagram)
Handelsbanken (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.