Home > Analys: Skanska B brottas med kanaltaket

Analys: Skanska B brottas med kanaltaket

Skanska B handlas sedan ett år tillbaka i en väl definierad stigande trendkanal. Aktien har gått mycket starkt på börsen sedan juni månad men har de senaste veckorna visat tydliga tecken på trötthet. Motståndet vid kanaltaket har tidigare medfört vändningar nedåt vilket ökar risken för en rekylfas inom kort.

Skanska AB är en multinationell byggkoncern baserad i Solna, Stockholms län. Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet AB Skånska Cementgjuteriet (SCG) som ett dotterbolag till Limhamnsbaserade cementproducenten Skånska Cement AB och tillverkade cementprodukter. Nuvarande namn etablerades 1984 som en följd av den alltmer internationella verksamheten. Pierre Olofsson är VD för Skanska Sverige och Johan Karlström för hela koncernen

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 40 veckors medelvärde, samt det kortare stigande 8 veckors medelvärde. Närmaste motstånd vid kanaltaket runt 124 kr samt tidigare topp vid 126 kr. Stöd finns vid kanalgolvet vid 108 kr.

Skanska B befinner sig i en stigande trendkanal sedan botten runt 94 kr från juni 2012. Inom denna stigande kanal har aktien haft ett flertal kursrusningar med åtföljande vinsthemtagningsfaser.

Uppgången från juni botten vid 108 kr var initialt mycket kraftfull men har de senaste veckorna ändrat karaktär då aktien visat tydliga problem att ta sig vidare uppåt och handlas mer i en sidåtgående rörelse. Det är naturligt att aktien visat trötthetstecken då aktien handlas vid kanaltaket i en tydligt definierad stigande trendkanal. Kanaltaket i en trendkanal är motstånd och agerar som begränsningslinje för vidare uppgång. Kanalgolvet är ett stöd där rekyler finner köpare. Då aktien vid ett flertal tidigare tillfällen respekterat kanaltaket som ett motstånd är det sannolikt att aktien även denna gång startar en rekylfas. Skulle aktien mot förmodan forcera kanaltaket är det ett styrketecken men då ett större motstånd i form av tidigare toppnotering finns i närheten förväntas inte uppgången få någon vidare fart.

Vi rekommenderar att man plockar hem åtminstone en del av vinsten då aktien kortsiktigt är mycket sträckt på ovansidan kombinerat med dubbla motstånd i närheten.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKA B

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto