Home > Analys: Rekyldags för Skanska B

Analys: Rekyldags för Skanska B

Skanska B handlas sedan ett år tillbaka i en väl definierad stigande trendkanal. Aktien har gått mycket starkt på börsen den senaste månaden och handlas nu vid motstånd vid kanaltaket där aktien tidigare vänt ett flertal gånger. Det är stor risk för en vinsthemtagningsfas framöver.

Skanska AB är en multinationell byggkoncern baserad i Solna, Stockholms län. Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet AB Skånska Cementgjuteriet (SCG) som ett dotterbolag till Limhamnsbaserade cementproducenten Skånska Cement AB och tillverkade cementprodukter. Nuvarande namn etablerades 1984 som en följd av den alltmer internationella verksamheten. Pierre Olofsson är VD för Skanska Sverige och Johan Karlström för hela koncernen

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars medelvärde, samt det kortare stigande 40 dagars medelvärde. Närmaste motstånd vid kanaltaket runt 123.30 kr samt tidigare topp vid 126 kr. Stöd finns vid kanalgolvet vid 108 kr.

Skanska B befinner sig i en stigande trendkanal sedan botten runt 94 kr från juni 2012. Inom denna stigande kanal har aktien haft ett flertal kursrusningar med åtföljande vinsthemtagningsfaser.

Uppgången den senaste månaden har resulterat i att aktien tagit sig upp mot motståndet i form av kanaltaket. Då aktien vid ett flertal tidigare tillfällen respekterat kanaltaket som ett motstånd är det sannolikt att även denna gång aktien navigerar efter denna nivå. Skulle aktien mot förmodan forcera kanaltaket finns det ett motstånd strax ovanför vilket innebär att oddsen är goda för en rekylfas inom kort.

Vi rekommenderar att man plockar hem åtminstone en del av vinsten då aktien kortsiktigt är mycket sträckt på ovansidan kombinerat med dubbla motstånd i närheten.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKA B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto