Home > Analys: SKF B i konsolidering

Analys: SKF B i konsolidering

Aktiebolaget SKF är ett svenskt industriföretag med huvudkontoret i Gamlestaden i Göteborg. Företaget startades 16 februari 1907 som en avknoppning av Gamlestadens Fabriker.SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter och tjänster inom området lager och tätningar, men omfattar också tekniskt stöd, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning. SKF har också fått en allt starkare position på områdena linjär rörelse samt högprecisionslager, spindlar och tjänster för verktygsmaskinindustrin. SKF var fram till 2005 också tillverkare av högkvalitetsstål för rullningslager, då segmentet fusionerade med Fundia och Imatra Steel och bildade Ovako. SKF är sedan 2012 organiserat i två affärsområden: Automotive samt Industrial, där det senare är uppdelat på Strategic Industries och Regional Sales and Services. SKF har tillverkning på mer än 100 platser i världen, samt egna försäljningsbolag i 70 länder, 15 000 distributörer och återförsäljare som servar kunder i hela världen

Aktien handlas över det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste stöd finns vid 148, 140 samt 135 kr. Motstånd vid 165 samt 170 kr.

SKF B aktien har haft en medioker utveckling då aktien fortfarande handlas i samma intervall som för tre år sedan. I detta intervall har aktien nått som högst 195 kr och visat en lägsta notering på 118 kr. Pendlingarna har det senaste halvåret minskat och aktien handlas nu i intervallet 150 -170 kr under motståndet i form av den fallande trendlinjen. Den minskade volatiliteten inom detta intervall kan utgöra en sista kraftansamlingsfas inför en framtida forcering av motståndet.

Då aktien visar relativ svaghet jämfört med OMXS30 index är det i nuläget inte optimalt att äga aktien och vi har därför en avvaktande inställning. Skulle aktien forcera motståndet vid 170 kr framöver leder det sannolikt till en större rörelse då aktien samlat kraft under en längre tid.

Vi rekommenderar att man har aktien under bevakning och agerar på ett positivt utbrott om aktien visar markant ökad omsättning i utbrottsförsöket. Så länge som aktien handlas mellan 135-165 kr är aktien trendlös.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKF B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto