Home > Analys: Verkstadsbolaget SKF vid viktigt vägskäl

Analys: Verkstadsbolaget SKF vid viktigt vägskäl

Verkstadsbolaget SKF:s B-aktie har i år, räknat på kursen i skrivande stund på 157,3 kr, gått upp med 8,0 procent vilket kanske inte avspeglar någon större dramatik. Den konjunkturkänsliga aktien har i år dock haft en synnerligen ryckig utveckling allteftersom börsens humör skiftat på grund av finanskriser, centralbankers stimulanspaket och vinstvarningar från bolaget självt.

SKF i det längre perspektivet

Tittar man på ett längre perspektiv i veckodiagrammet nedan så framträder också relativt tydligt att SKF B svängt kraftigt de senaste åren mellan ca 110-130 kr och 198 kr som högst. Nu befinner sig aktien i något av ett mittenläge.

SKF B befinner sig nu också strax under en viktig motståndsnivå vid ca 158 kr. Där kommer nämligen en fallande trendlinje från år 2011 och skapar ett motstånd samtidigt som kursen de senaste två månaderna tidigare också hejdats vid denna kursnivå.

SKF B får i och med detta  långsiktigt intressanta köpsignaler om aktien skulle orka etablera sig över 158 kr. Särskilt om den gör det under en ökande handelsvolym. Det senare har emellertid varit en svaghetspunkt för de flesta aktierna på börsen under uppgången som startade i somras. Så det återstår att se om SKF B verkligen kan klara av att få en sådan köpsignal under stor volym.

Nästa viktiga motståndsnivåer för SKF B är sedan vid ca 175 kr och vid den gamla toppen på 197,9 från den 7 december 2010. Motståndet vid den högre nivån är i och för sig snarare kring ett band i 190-200 kr området.

Skulle SKF B däremot inte orka vidare har aktien en uppåtgående trendlinje som i dagsläget ger stöd vid ca 143 kr. I detta lite mer långsiktiga perspektiv sticker dock stödnivån vid ca 126 kr ut som lite extra viktig.

Analys SKF B
SKF B (Veckodiagram)

SKF i det kortare perspektivet

Går vi sedan över till en mer kortsiktig analys i dagsdiagrammet nedan ser vi att SKF B också har intressanta stödnivåer vid ca 150 kr och ca 140 kr.

Vi kan också här konstatera att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid uppåtriktad.

Stochstic-indikatorn, både i vecko- och i dagsdiagrammet, visar på att SKF B är överköpt. Detta indikerar att aktien kan få problem att etablera sig över en så kraftig motståndsnivå som den vid ca 158 kr. Risken ökar då att aktien snarare gör en rekyl nedåt. Kanske kan sedan aktien hämta kraft för nya försök att gå över 158 kr från ett något mindre överköpt läge?

Slutsats

Vår rekommendation är att ta hem vinsten här på eventuella aktieinnehav i SKF B strax under motståndsnivån vid ca 158 kr. Detta särskilt då börsen generellt också visat upp så mycket svaghetstecken och säljsignaler. Se till exempel OMXS30 analysen den 1 november. Skulle sedan aktien etablera sig över 158 kr kan man köpa tillbaka sina aktier.

Möjligheten ser dock stor ut att man senare kan köpa tillbaka aktien vid någon av stödnivåerna kring ca 140-143 eller ca 126 kr.

Blankar man här strax under 158 kr kan man sedan sikta på nedgångar till just ca 140-143 eller ca 126 kr. Risk-reward-förhållandet för en sådan blankning ser klart gynnsamt ut. Det är dock väldigt viktigt att man då är noga med sin stop loss om SKF B stänger över motståndsnivån vid 158 kr.

Vid en blankning så använder man sig förslagsvis av en stop loss om aktien stänger över 161 kr. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys SKF B
SKF B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto